Show simple item record

dc.contributor.advisorThornquist, Eline
dc.contributor.authorBorch, Iris Helene
dc.date.accessioned2011-06-23T07:57:59Z
dc.date.available2011-06-23T07:57:59Z
dc.date.issued2011-05-07
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hjerneslagpasienters erfaringer med behandlingsmetoden Constraint Induced Movement therapy (CI-terapi). CI-terapi er en intensiv treningsmetode for å trene opp hånd- og armfunksjon etter hjerneslag. Formålet med studien er å undersøke hvordan behandlingsmetoden påvirker pasientenes funksjon og hverdag. Opplever pasientene å ha fått en bedre funksjon og hverdag som følge av CI-terapi? Oppgaven er en kvalitativ intervjustudie bygget på dybdeintervjuer med tre hjerneslagpasienter. Informantene i studien fikk CI-terapi tre timer daglig i to uker i subakutt fase, noe som er en modifisert versjon av CI-terapi. Oppgaven har et fenomenologisk overordnet perspektiv. Empiriske funn analyseres og drøftes ut fra teori om kroppsfenomenologi, motorisk læring og kommunikasjon. Informantene erfarer at behandlingsmetoden påvirker kropp og hverdag på flere måter.Pasientene forteller at hverdagen under behandlingsperioden for det meste besto av trening. Hånd- og armfunksjonen har blitt bedre etter behandlingen, men bevegelsesmønsteret og funksjonsnivået er ikke som før de ble syke. Informantene var slitne under og etter trening og viste tegn på sekundære muskel-skjelett plager som smerter, muskelspenninger og kompensatorisk muskelaktivitet. En av pasientene pådro seg tendinitt i affisert skulder. Det er trolig sammenheng mellom de sekundære plagene og metodens høye treningsintensitet, tidtaking og få pauser.Tidspunktet for behandlingen spiller muligens også en rolle for de sekundære plagene da risikoen for slike problemer er større i tidlig fase etter hjerneslag enn i kronisk fase. Det var liten grad av samhandling og meningsutveksling mellom terapeut og pasient i behandlingssekvensene, en konsekvens er at pasientene holdt tilbake viktig informasjon. Informantene fikk også annen behandling, fysio- og/eller ergoterapi i løpet av behandlingsperioden. Samordningen av de forskjellige behandlingene var liten og det ble ikke formulert felles rehabiliteringsmål, dette påvirket den samlede behandlingen. Nøkkelord: Hjerneslag, Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi), motorisk bedring, kommunikasjon.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3434
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3156
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectHelsefagen
dc.subjectFysioterapien
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.titlePasienters erfaringer med behandlingsmetoden Constraint-induced Movement Therapy etter hjerneslag : en kvalitativ intervjustudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)