Show simple item record

dc.contributor.advisorArntzen, Cathrine
dc.contributor.authorVoie, Mona Pauline
dc.date.accessioned2011-07-26T08:30:12Z
dc.date.available2011-07-26T08:30:12Z
dc.date.issued2011-05-18
dc.description.abstractBakgrunn: De senere år det vært et økt fokus på oppfølgingen av det ekstremt fortidlig fødte barnet og familien, og retningslinjer utgitt av Sosial- og helsedirektoratet fremmer nå et møte mellom barnesykepleier og helsesøster på Nyfødt Intensiv avdelingen. Denne studien belyser og fortolker barnesykepleier og helsesøsters erfaringer og tanker rundt samarbeidet når de møtes. Problemstilling: ”Møtet mellom barnesykepleier og helsesøster.” Hva kjennetegner samarbeidet mellom barnesykepleier og helsesøster på Nyfødt Intensiv avdelingen og hvordan kan vi forstå deres erfaringer. Teori: Overordnet tema i denne oppgaven er relasjonene mellom barnesykepleier og helsesøster når de møtes på Nyfødt Intensiv avdelingen. For å belyse relasjonene benyttes teori om samarbeid og Foucaults perspektiv på makt. Metode: Som metode har jeg benyttet åpne dybdeintervju. Ved å benytte et hermeneutisk perspektiv har jeg fått en dypere forståelse for de føringer som påvirker et samarbeid mellom barnesykepleier og helsesøster. Resultat: Det viser seg at barnesykepleier og helsesøster i liten grad snakker sammen når de møtes på Nyfødt Intensiv avdelingen. Barnesykepleierne er opptatt av å formidle sin kunnskap, mens helsesøstrene erfarer at barnesykepleierne ikke har forståelse for deres syn. Ulikhetene synes å bunne i ulike fagtradisjoner, kulturer og liten bevissthet overfor hverandre. Det viser seg også å være uklarheter rundt ansvarsforhold. Konklusjon: En bevisstgjøring av personalet og ledelsen ved Nyfødt Intensiv avdelingen bør etterstrebes. Samordning er et ledelsesansvar og er en forutsetning for samhandling som er et mer forpliktende samarbeid. Nøkkelord: samarbeid, makt, helsesøster, barnesykepleier, for tidlig fødte barnen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3519
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3240
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectHel 3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectbarnesykepleiereen
dc.subjecthelsesøstreen
dc.subjectnyfødten
dc.subjectintensiv avdelingen
dc.subjectsamarbeiden
dc.titleMøtet mellom barnesykepleier og helsesøster : Hva kjennetegner samarbeidet mellom barnesykepleier og helsesøster på Nyfødt intensiv avdelingen og hvordan kan vi forstå deres erfaringer?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record