Show simple item record

dc.contributor.authorNorheim, Arne Johan
dc.contributor.authorRamstad, Susanne
dc.date.accessioned2006-11-13T06:46:51Z
dc.date.available2006-11-13T06:46:51Z
dc.date.issued2006-11-13
dc.description.abstractSosial og helsedirektoratet arbeider med retningslinjer for pasientbehandling ved mistanke om helseskade fra amalgamfyllinger. Som bakgrunn for dette arbeid fikk Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø i oppdrag å beskrive hvordan befolkningen opplever sammenhengen mellom amalgam og helse. Kvantitative og kvalitative metoder har vært brukt for å belyse ulike sider av amalgamproblematikken. Resultatene viser at 7,7% i den norske befolkning mener amalgam i tannfyllinger har påvirket egen helsetilstand. De fleste av disse beskriver vedvarende/kronisk og/eller stadig tilbakevendende helseplager. Nesten hver femte person som skifter ut sine amalgamfyllinger har en helsemessig årsak til utskiftning. En bedring av helsetilstanden etter utskiftning er vanligst dersom alle fyllinger byttes ut. Pasienter med dårligst helse angir størst bedring ved amalgamutskiftning. Personene rapporterer en diffus sykehistorie som kan være vanskelig å skille fra andre uspesifikke lidelser. Helsevesenet oppleves som kunnskapsløst og uten interesse/empati i forhold til problemstillingen. Svært mange personer har søkt forklaring, hjelp og støtte innen alternativ medisin. Resultatene viser at store deler av befolkningen har et annet syn på sammenhengen mellom amalgamfyllinger og helseskader enn de fleste medisinske undersøkelser hittil har vist.en
dc.description.sponsorshipSosial- og helsedirektoratet
dc.format.extent4204501 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-82-92672-01-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/353
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_199
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.relation.ispartofseriesNAFKAM skriftserie nr. 2en
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectamalgamen
dc.subjecthelseen
dc.subjecthelseplageren
dc.subjecttannfyllingeren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805en
dc.titleOpplevde sammenhenger mellom amalgam og helse i den norske befolkningen
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapportnor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record