Show simple item record

dc.contributor.advisorØian, Pål
dc.contributor.authorAndersgaard, Alice Beathe
dc.date.accessioned2011-11-18T07:06:50Z
dc.date.available2011-11-18T07:06:50Z
dc.date.issued2011-11-10
dc.description.abstractDet er viktig å kartlegge og gjennomgå alvorlige hendelser i forbindelse med svangerskap og fødsel. I dette arbeidet er det satt fokus på to dramatiske komplikasjoner; kvinner som har svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og får kramer (eklampsi) og kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. I samarbeid med kolleger i Norge, Danmark og Sverige gjennomførte vi en registrering av eklampsi tilfellene i Skandinavia i en to års periode (1998-2000), og fant en forekomst på 1/2000 fødsel. En gjennomgang av pasient journalene viste at 87% hadde symptomer som sterk panne hodepine og kvalme i forkant av anfallet. En del av kvinnene ble intervjuet om langtidseffekter og 51% rapporterte fortsatt plager 11 måneder etter anfallet. Flere studier har vist en sammenheng mellom høyt blodtrykk i svangerskapet eller preeklampsi og økt risiko for å utvikling av hjerte- og karlidelser senere i livet. Med utgangspunkt i Tromsøs kvinnelige befolkning i Tromsø-undersøkelsen (Tromsø IV) ønsket vi å undersøke dette. Studien viste at kvinnene som hadde hatt høyt blodtrykk i svangerskapet eller preeklampsi, oftere hadde en familiær belastning av hjerte- og karlidelser og flere utviklet hypertensjon enn kvinner uten disse komplikasjonene i svangerskapet. Kvinner som hadde hatt preeklampsi hadde også oftere forandringer i halskarene (plaque og fortykket intima-media i arteria carotis) som også er et utrykk for økt risiko for fremtidig slag og hjerte-og karsykdom. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til antall mødredødsfall i Norge. I perioden 1976-1995 døde 1 kvinne / 20.000 levende fødte barn i Norge av komplikasjoner direkte relatert til svangerskapet eller fødselen. En gjennomgang av forløpet forut for disse dødsfallene og de bakenforliggende årsaker og komplikasjoner i svangerskapet viste at hele 43% ikke ble behandlet etter anerkjente behandlingsmetoder og retningslinjer. Mange av kvinnene som fødte var forløst med keisersnitt (71%).en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractDet er viktig å kartlegge og gjennomgå alvorlige hendelser i forbindelse med svangerskap og fødsel. I dette arbeidet er det satt fokus på to dramatiske komplikasjoner; kvinner som har svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og får kramer (eklampsi) og kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. I samarbeid med kolleger i Norge, Danmark og Sverige gjennomførte vi en registrering av eklampsi tilfellene i Skandinavia i en to års periode (1998-2000), og fant en forekomst på 1/2000 fødsel. En gjennomgang av pasient journalene viste at 87% hadde symptomer som sterk panne hodepine og kvalme i forkant av anfallet. En del av kvinnene ble intervjuet om langtidseffekter og 51% rapporterte fortsatt plager 11 måneder etter anfallet. Flere studier har vist en sammenheng mellom høyt blodtrykk i svangerskapet eller preeklampsi og økt risiko for å utvikling av hjerte- og karlidelser senere i livet. Med utgangspunkt i Tromsøs kvinnelige befolkning i Tromsø-undersøkelsen (Tromsø IV) ønsket vi å undersøke dette. Studien viste at kvinnene som hadde hatt høyt blodtrykk i svangerskapet eller preeklampsi, oftere hadde en familiær belastning av hjerte- og karlidelser og flere utviklet hypertensjon enn kvinner uten disse komplikasjonene i svangerskapet. Kvinner som hadde hatt preeklampsi hadde også oftere forandringer i halskarene (plaque og fortykket intima-media i arteria carotis) som også er et utrykk for økt risiko for fremtidig slag og hjerte-og karsykdom. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til antall mødredødsfall i Norge. I perioden 1976-1995 døde 1 kvinne / 20.000 levende fødte barn i Norge av komplikasjoner direkte relatert til svangerskapet eller fødselen. En gjennomgang av forløpet forut for disse dødsfallene og de bakenforliggende årsaker og komplikasjoner i svangerskapet viste at hele 43% ikke ble behandlet etter anerkjente behandlingsmetoder og retningslinjer. Mange av kvinnene som fødte var forløst med keisersnitt (71%).en
dc.description.sponsorshipForskningsrådet og Oppland Sentralsykehusen
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Andersgaard AB, Herbst A, Johansen M, Ivarsson A, Ingemarsson I, Langhoff-Roos J, Henriksen T, Straume B and Øian P.: 'Eclampsia in Scandinavia: incidence, substandard care, and potentially preventable cases', Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (2006) 85:929-36. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/00016340600607149>http://dx.doi.org/10.1080/00016340600607149</a> <br/>2. Andersgaard AB, Herbst A, Johansen M, Borgström A, Bille AG and Øian P.: 'Follow-Up Interviews after Eclampsia', Gynecologic and Obstetric Investigation (2009) 67:49-52. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1159/000161569>http://dx.doi.org/10.1159/000161569</a> <br/>3. Andersgaard AB, Acharya G, Ellisiv Mathiesen, Stein Harald Johnsen, Straume B and Øian P.: 'Recurrence and long-term maternal health risks of hypertensive disorders of pregnancy: a population based study' (submitted paper) <br/>4. Andersgaard AB, Langhoff-Roos J and Øian P.: 'Direct maternal deaths in Norway 1976-1995', Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (2008) 87:856-61. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/00016340802237067>http://dx.doi.org/10.1080/00016340802237067</a>en
dc.identifier.isbn978-82-7589-330-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3685
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3399
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.subjectThe Tromsø Study
dc.subjectTromsøundersøkelsen
dc.titleEclampsia, maternal deaths, and hypertensive diseases of pregnancy and long term maternal health risken
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record