Show simple item record

dc.contributor.advisorErvik, Bente
dc.contributor.authorBarge, Bjørg Solveig Nilsen
dc.date.accessioned2011-12-12T08:39:39Z
dc.date.available2011-12-12T08:39:39Z
dc.date.issued2011-11-01
dc.description.abstractÅ arbeide som intensivsykepleier ved intensivavdelingen medfører å utøve sykepleie til svært kritisk syke mennesker der omsorgen skal vise seg i samhandling med avansert teknologi. Denne kvalitative studien tar for seg hvordan intensivsykepleieren praktiserer veiledningen av studenten i videreutdanningen i intensivsykepleie, i kombinasjon med pasientpleien? Og hvilke erfaringer intensivsykepleieren har fra veilederfunksjonen? Det er gjennomført få norske studier innenfor veiledning av studenter i videreutdanning. Studien viser at veilederne er aktive og pedagogiske i veiledningen av studenten. De praktiseres veiledningen i hovedsak etter anerkjente veiledningsmetoder, modeller samt etter mester – svenn modellen og handlings- refleksjonsmodellen. Studien avdekker også fleksible veiledere når pasientsituasjonen krever det. Når pasientens tilstand endrer til det absolutt livstruende praktiseres veiledningen ved at veileder ”kun jobber” i pasientpleien. Veiledningen kan også praktiseres uten mye kommunikasjon. Veiledningen praktiseres ved refleksjon over handling. Veilederfunksjonen erfares både som en krevende og en givende funksjon. I studien reflekteres det over spørsmålet om andre veiledningsmetoder, som ikke inkluderer en direkte dialog mellom veileder og student, kan defineres inn som veiledning av studenten på intensivavdelingen. Det reflekteres også om en dermed kan se annerledes på tidsmangelen i forhold til veiledningen enn tidligere antatt.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3709
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3423
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectmedisinen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleVeiledning av studenter i intensivavdelingen : en studie av intensivsykepleieres beskrivelser av hvordan veiledningen av studenten i videreutdanning praktiseres og erfares i en kompleks hverdag på intensivavdelingenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)