Show simple item record

dc.contributor.advisorKuosa, Kirsti
dc.contributor.advisorLorem, Geir
dc.contributor.authorSørgaard, Silja Karine
dc.date.accessioned2011-12-12T14:08:47Z
dc.date.available2011-12-12T14:08:47Z
dc.date.issued2011-11-01
dc.description.abstractEn demenssykdom medfører store endringer i livet, både for den som rammes og de pårørende.Sykdommen rammer ikke bare eldre mennesker, men også personer under 65 år. Pårørende i denne gruppen vil ofte komme inn i rollen som omsorggivere tidlig i livet. Hensikten med denne mastergradsstudie har vært å vinne ny kunnskap om hvordan det er å leve sammen med en yngre person med sykdommen og hvilke oppfølgningstiltak de pårørende anser som viktige. Studien er basert på fem semistrukturerte intervjuer med ektefeller til yngre personer med demens. Resultatet viser en hverdag med ulike belastninger som bundethet, konflikter og dårlig samvittighet. De pårørende får en rolle der de må huske, ha kontroll og overvåke. Til tross for de belastninger som oppstår, forsøker de pårørende tilpasse seg med bruk av ulike mestringsmåter.Studien viser at pårørendes kunnskap er viktig med tanke på å kunne håndtere følelsesmessige sider som oppstår i forbindelse med sykdommen. Det er et stort behov for avlastning, ikke bare for at de pårørende skal ha mulighet for å hente seg inn, men også for at personen med demens skal få en meningsfull dag.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3710
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3424
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleÅ leve sammen med yngre personer med demenssykdom : en kvalitativ studie som setter søkelys på erfaringer i hverdagslivet til familier som rammes av demenssykdomen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)