Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Nina
dc.contributor.authorFenes, Sissel Paulsen
dc.date.accessioned2011-12-12T15:09:29Z
dc.date.available2011-12-12T15:09:29Z
dc.date.issued2011-11-08
dc.description.abstractStudien har hatt til hensikt å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere som bor og arbeider i et bygdesamfunn har mht. profesjonsutøvelse kombinert med multiplekse relasjoner i dette samfunnet. Studien er initiert på bakgrunn av egne erfaringer med å bo og arbeide i en liten kommune. Mine erfaringer viser blant annet at det fordres stor faglig bredde for å arbeide i et lite lokalsamfunn, og at kompetansekravene derfor kan være vanskelig å oppfylle. Med tanke på at samfunnet er preget av nære relasjoner, skaper dette en ekstra utfordring fordi eventuell kompetansesvikt vil influere privatlivet i tillegg til det profesjonelle livet. Studien er basert på kvalitativ metode, og det er gjort intervju med 4 sykepleiere fra samme kommune. Informantene er bedt om å beskrive sine hverdagslige dilemma og utfordringer, både som privatpersoner og profesjonsutøvere. Analyse av data er foretatt ut fra et samfunnsfaglig perspektiv. Analysemetoden er basert på hermeneutisk tenking. Studien viser blant annet at private og profesjonelle roller blandes som følge av multiplekse relasjoner. Dette skaper utfordringer mht. ivaretakelse av taushetsplikt og privat sfære. Analysen av informantenes fortellinger viser at det kreves en ekstra profesjonsetisk oppmerksomhet. Det er viktig for informantene å framstå som pålitelige personer fordi deres omdømme flyter mellom det private og profesjonelle livet. Det er gitt eksempler som viser at nære relasjoner til pasient/bruker eller pårørende øker informantenes sårbarhet under ulike omstendigheter. Det er også gitt eksempler som viser at de relasjonelle utfordringene kan håndteres godt ved hjelp av faglig trygghet, ulike kommunikative ferdigheter og kompetanse mht. emosjonelt arbeiden
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3711
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3425
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleSykepleier og sambygding : en studie om det å bo og arbeide i samme lokalsamfunnen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)