Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, John-Bjarne
dc.contributor.authorGoolyam Basavaraj, Manjunath
dc.date.accessioned2011-12-14T10:13:37Z
dc.date.available2011-12-14T10:13:37Z
dc.date.issued2011-12-16
dc.description.abstractMonocytter, en klasse hvite blodlegemer i blodet, spiller en sentral rolle i kroppens immunforsvar og for blodets evne til å levre seg og danne en blodpropp. De kan ved stimulering, som ved sykelige tilstander, uttrykke vevsfaktor (TF) på celleoverflaten. TF er ansvarlig for å sette i gang blodproppmekanismen. En blodpropp kan dannes i kroppens samleårer (vener – kalles da dyp venøs trombose eller lungeemboli) eller årene som fører blodet ut fra hjertet (arterier - kalles da hjerteinfarkt eller hjerneslag). I denne avhandlingen har man studert hvordan den naturlige hemmeren til TF i monocytter, TFPI, påvirker monocyttenes evne til å sette i gang blodproppmekanismen og hvordan antall monocytter og deres evne til å uttrykke TF er forbundet med risiko for blodpropp. Man fant at monocyttene også uttrykte TFPI og at TFPI i sterk grad regulerte TF sin evne til å fremme blodproppdannelse. Videre fant man at både antall monocytter, deres evne til å uttrykke TF, og evne til å frigi blodproppfremmende mikropartikler var økt blant pasienter som senere utviklet blodpropp. Funnene er svært spennende og gir holdepunkter for at monocyttene og deres evne til å sette i gang blodproppdannelse kan spille en viktig rolle i sykdomsutviklingen av blodpropp. I framtiden kan det tenkes å være et angrepspunkt for medikamentell forebygging av blodpropp.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractMonocytter, en klasse hvite blodlegemer i blodet, spiller en sentral rolle i kroppens immunforsvar og for blodets evne til å levre seg og danne en blodpropp. De kan ved stimulering, som ved sykelige tilstander, uttrykke vevsfaktor (TF) på celleoverflaten. TF er ansvarlig for å sette i gang blodproppmekanismen. En blodpropp kan dannes i kroppens samleårer (vener – kalles da dyp venøs trombose eller lungeemboli) eller årene som fører blodet ut fra hjertet (arterier - kalles da hjerteinfarkt eller hjerneslag). I denne avhandlingen har man studert hvordan den naturlige hemmeren til TF i monocytter, TFPI, påvirker monocyttenes evne til å sette i gang blodproppmekanismen og hvordan antall monocytter og deres evne til å uttrykke TF er forbundet med risiko for blodpropp. Man fant at monocyttene også uttrykte TFPI og at TFPI i sterk grad regulerte TF sin evne til å fremme blodproppdannelse. Videre fant man at både antall monocytter, deres evne til å uttrykke TF, og evne til å frigi blodproppfremmende mikropartikler var økt blant pasienter som senere utviklet blodpropp. Funnene er svært spennende og gir holdepunkter for at monocyttene og deres evne til å sette i gang blodproppdannelse kan spille en viktig rolle i sykdomsutviklingen av blodpropp. I framtiden kan det tenkes å være et angrepspunkt for medikamentell forebygging av blodpropp.en
dc.description.sponsorshipPhD fellowship from University of Tromsø (2006-2010) and Research fellowship from Hematological research group (2010-2011)en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Basavaraj MG, Gruber FX, Sovershaev M, Appelbom HI, Østerud B, Petersen LC and Hansen JB.: 'The role of TFPI in regulation of TF-induced thrombogenicity on the surface of human monocytes', Thrombosis Research (2010) vol. 126 (5), 418-425. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2010.07.014>http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2010.07.014</a> <br/>2. Basavaraj MG, Olsen JO, Østerud B and Hansen JB.: 'Differential impact of tissue factor antibody clones on tissue factor antigen expression in blood cells and microparticles' (manuscript). <br/>3. Basavaraj MG, Sovershaev MA, Egorina EM, Gruber FX, Bogdanov VY, Fallon JT, Østerud B, Mathiesen EB and Hansen JB.: 'Circulating monocytes mirror the imbalance in TF and TFPI expression in carotid atherosclerotic plaques with lipid-rich and calcified morphology' (submitted paper to Thrombosis Research). <br/>4. Basavaraj MG, Brækkan SK, Brodin E, Østerud B and Hansen JB.: 'Monocyte count and procoagulant functions are associated with risk of venous thromboembolism : the Tromsø study', Journal of Thrombosis and Haemostasis (2011) vol 9 (8): 1637-1676. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-7836.2011.04411.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-7836.2011.04411.x</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3713
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3427
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Hematology: 775en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical molecular biology: 711en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk molekylærbiologi: 711en
dc.titleRole of monocyte procoagulant functions in the pathophysiology of arterial and venous thrombosisen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record