Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGoll, Rasmus
dc.contributor.advisorFlorholmen, Jon
dc.contributor.authorDahl, Jim André
dc.contributor.authorKrokstrand, Tobias Tysnes
dc.date.accessioned2012-01-02T11:12:22Z
dc.date.available2012-01-02T11:12:22Z
dc.date.issued2011-09-15
dc.description.abstractInflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter primært de to tilstandene, ulcerøs kolitt (UC) og morbus Crohn (MbC). Begge tilstandene karakteriseres ved kronisk inflammasjon i fordøyelseskanalen. Etiologien er ukjent, men en teori som har blitt fremmet er dysregulasjon av immunresponsen mot den kommensale tarmflora hos genetisk predisponerte individer. Insidensen av IBD er høyere i den vestlige verden enn i utviklingsland, og Norge er et av landene med høyest registrert insidens. Tilstanden kan behandles både medikamentelt og kirurgisk. Det benyttes et bredt spekter av immunosupprimerende og immunomodulerende preparater. Biologisk behandling har de seneste årene fått stor betydning. Pionérstudier gjennom de siste årene ved Laboratorium for Gastroenterologi og Ernæring ved Universitetet i Tromsø, har vist at TNFα også er en viktig mediator ved UC. Som ett ledd i videreutvikling av prosjektet utvikles det nå en prosedyre for magnetisk separasjon (MACS) av enkeltceller fra tarmslimhinne. Vi har deltatt i arbeidet med utvikling av denne metoden over en toårsperiode. I tillegg til en utdypende redegjøring av IBD med særlig fokusering på etiologi, beskrives også den aktuelle metodeutviklingen. Våre forsøk har vist at kombinasjonen av gentleMACS og Dead Cert sammen med MACS viser lovende resultater vedrørende eliminering av debris, samtidig som positiv seleksjon av ønskede celler affiseres minimalt.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/3733
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3446
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologi: 773en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroenterology: 773en
dc.titleOm inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsieren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel