Show simple item record

dc.contributor.advisorStensland, Eva
dc.contributor.authorStave, Anders
dc.date.accessioned2012-01-02T11:56:32Z
dc.date.available2012-01-02T11:56:32Z
dc.date.issued2011-10-14
dc.description.abstractBakgrunn: Hjertesykdom er en viktig årsak til hjerneinfarkt, og embolier fra hjertet er assosiert med større hjerneinfarkt og dermed dårligere prognose. Formålet med denne oppgaven var å undersøke omfanget av kardial utredning og sekundærprofylaktisk antitrombotisk behandling hos hjerneinfarktpasienter innlagt ved nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden mai 2009 til mai 2010. Materiale og metode: Det ble gjort en retrospektiv studie med gjennomgang av elektronisk journal med registrering av følgende data: forekomst av kjent hjertesykdom og pågående antitrombotisk behandling før innleggelse, registrering av puls, bilyd over hjertet, EKG, telemetri, transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi under sykehusoppholdet, samt antitrombotisk behandling ved utskrivelse. Resultater: Totalt 243 personer ble inkludert, 113 kvinner (46%) og 130 menn. Gjennomsnittsalder hos kvinner var 75 år (range 18-102), hos menn 69 år (range 25-96). De fleste pasientene fikk utført EKG (99%). Totalt 42% av pasientene som ikke hadde kjent atrieflimmer ved innkomst fikk utført transtorakal ekkokardiografi. Andelen var høyest hos de yngste pasientene (73% hos menn < 55 år, 82% hos kvinner <55 år) og falt med økende alder. Hos 14% av pasientene fant vi journalopplysninger på at det var gjort telemetri. Sannsynlig kardial embolikilde ble påvist hos 68 pasienter (31%), 32 av disse pasientene (47%) var behandlet med warfarin ved utskrivelse, 9 (13%) med platehemmer i monoterapi og 20 (29%) med kombinasjonsbehandling med to platehemmere. Hos 21 pasienter (9%) forelå ingen opplysninger om antitrombotisk behandling ved utskrivelse. Totalt 29 av 51 (57%) pasienter med atrieflimmer var behandlet med warfarin ved utskrivelse. Fortolkning: Andelen som fikk utført telemetri var lav, men det er sannsynlig at mangelfull dokumentasjon i elektronisk journal delvis kan forklare dette. Mindre enn halvparten av pasienter uten kjent atrieflimmer fikk utført ekkokardiografi. Andelen som ble behandlet med peroral antikoagulasjon blant pasienter med atrieflimmer var lavere enn forventet ut fra nasjonale retningslinjer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3735
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3448
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en
dc.titleKardial utredning hos pasienter med hjerneinfarkt ved nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)