Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Johanna Ericson
dc.contributor.authorMidtgard, Anette
dc.date.accessioned2012-01-03T10:07:32Z
dc.date.available2012-01-03T10:07:32Z
dc.date.issued2011-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø i år 2007 og 2008 ble spa-typet og analysert ved BURP, for å undersøke bakterieisolatenes populasjonsstruktur. Man sammenliknet så med populasjonsstrukturen av S. aureus-bærerisolater fra en generell befolkning fra Tromsø kommune. Resultater: Man fant 80 ulike spa-typer i blodkulturisolatene av S. aureus. De hyppigste spa-typene var t084, t012, t002, t015 og t065. Fem nye spa-typer ble funnet. 29 spa-typer fra blodkulturisolater kunne man ikke gjenfinne i bærerisolatene fra en generell befolkning. Ved BURP-analyse kunne man se slektskap mellom disse og bærerisolatene. Diskusjon: Alle de hyppigste spa-typene blant bærere fant man igjen i blodkulturisolatene. De hyppigste spa-typene fra blodkultur fant man også igjen blant bærerisolatene. Man kunne ikke se noen stor forskjell i S. aureus populasjonsstruktur mellom blodkulturisolater fra pasienter fra Tromsø kommune og bærerisolater fra en generell befolkning innenfor samme kommune. Et lite blodkulturmateriale er imidlertid en svakhet ved oppgaven.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3745
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3458
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715en
dc.titleSpa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)