Show simple item record

dc.contributor.advisorLeknessund, Arild
dc.contributor.authorJohansen, Marita Helen
dc.contributor.authorOlsen, Sigrid Drevvatne
dc.date.accessioned2012-01-03T11:52:51Z
dc.date.available2012-01-03T11:52:51Z
dc.date.issued2011-10-01
dc.description.abstractBakgrunn. I denne oppgaven ønsket vi å se om poliklinisk behandling av overvektige barn gitt ved UNN Tromsø har gitt noen effekt på KMI. Materiale og metode. Oppgaven er todelt. Den første delen er en litteraturstudie, hvor vi har gått gjennom og sammenfattet aktuell litteratur rundt temaet overvekt hos barn. I del to har vi gjennomført en mindre studie med journalgjennomgang av pasienter tildelt diagnosen E 66.9 ved barnepoliklinikken i perioden 2007-2009. Blant disse har vi registrert et utvalg av pasientopplysninger og tiltak gjort i behandlingen, og tatt endring i KMI i løpet av den registrerte behandlingsperioden som endelig mål på effekt. Data fra pasientjournalene ble registrert og behandlet i databasen NordiNet®. Resultat og fortolkning Ut fra vår gjennomgang av pasientjournaler kan vi ikke trekke noen sikre konklusjoner om effekt av behandlingen gitt ved barnepoliklinikken. Dette fordi det designmessig er svakt, med blant annet for lite utvalg og manglende kontrollgruppe. Vi ser at gruppens gjennomsnittlige standardeviasjonsscore for KMI er uendret i behandlingsperioden. Vi kan likevel ikke utelukke at behandlingen kan ha bremset vektutviklingen. Utfra vår analyse mener vi at barnepoliklinikken ville vært tjent med å organisere behandlingen av overvektige barn og unge i et standardisert behandlingsopplegg i tråd med de gjeldene retningslinjene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3747
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3460
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en
dc.titleOvervekt og fedme hos barn og unge : en gjennomgang av aktuell litteratur og analyse av effekt av behandling gitt ved barnepoliklinikken Unn Tromsø i perioden 2007-2009en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)