Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordøy, Tone
dc.contributor.authorHelgesen, Kristine Løkse
dc.date.accessioned2012-01-03T13:32:36Z
dc.date.available2012-01-03T13:32:36Z
dc.date.issued2011-09-15
dc.description.abstractSpiserørskreft er en sykdom med dårlig prognose. Tidligere var kurativ behandling av spiserørskreft kirurgi alene, eventuelt neoadjuvant(preoperativ) strålebehandling og etterfulgt av kirurgi ved lokalavansert sykdom. De siste 20 til 30 årene har man prøvd å bedre behandlingsresultatene ved å introdusere radiokjemoterapi (kjemoterapi og stråling) før kirurgi. Fra 2002 startet kreftavdelingen ved UNN med denne behandlingen. Vi ønsket med denne retrospektive undersøkelsen å se om endret behandlingspraksis har ført til bedre overlevelse for pasientgruppen. Pasientmaterialet ble hentet fra en database ved Stråleterapiavdelingen og ytterligere informasjon hentet fra DIPS (elektronisk pasientjournalsystem). Analyser ble utført ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Av 98 pasienter i undersøkelsen fikk 50 pasienter behandling med kurativt siktemål. 10 pasienter i denne gruppen ble behandlet i perioden år 2000 til 2002 og 40 pasienter ble behandlet i perioden år 2002 til 2010. For 22 av pasientene var det planlagt neoadjuvant radiokjemoterapi og kirurgi og 16 pasientene gjennomførte behandlingen. 1års og 5årsoverlevelsen for pasientgruppene direkte kirurgi, neoadjuvant stråling og kirurgi, neoadjuvant radiokjemoterapi, er henholdsvis 90%, ,25%, 80% og 15%, 0% og 5%. Pasientmaterialet er lite og det kan derfor ikke trekkes statistiske konklusjoner. Undersøkelsen er i midlertidig en viktig kvalitetskontroll for avdelingen.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/3751
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3464
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.titleOverlevelse hos pasienter med spiserørskreft behandlet ved Kreftavdelingen i perioden år 2000-2010en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel