Show simple item record

dc.contributor.advisorKvernmo, Siv
dc.contributor.authorFosseide, Ida Henriette Henningsen
dc.date.accessioned2012-01-04T11:47:27Z
dc.date.available2012-01-04T11:47:27Z
dc.date.issued2011-09-15
dc.description.abstractLitteraturstudium som tar for seg tvangslidelse (OCD) hos barn og unge, og behandling av lidelsen ved hjelp av kognitiv terapi. OCD er karakterisert av plagsomme tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Det kliniske bildet varierer mye fra pasient til pasient og hos samme pasient over tid. Rundt 2 prosent av barn og voksne har sykdommen. Mange får sykdommen i barne- eller ungdomsårene. For de som er rammet gir sykdommen ofte store problemer, både på skolen, på fritiden og i samvær med andre mennesker. Mange som lider av OCD har i tilegg til sykdommen også andre komorbide lidelser som angst, depresjon eller atferdsproblemer. Flere studier har vist at kognitiv adferdsterapi kan være effektiv i behandlingen av OCD både hos barn og voksne. Ikke alle pasienter er like gode kandidater for en slik behandling, men gjennom å tilrettelegge behandlingen slik at den passer til den enkelte pasients utviklingsnivå, kan man oppnå et godt og langvarig resultat hos mange barn og ungdommer. Fortsatt er mye uklart når det gjelder behandling av barn og unge med OCD. Foreløpig er det ikke forsket særlig mye på hvor godt effekten av de ulike behandlingene holder seg over tid. Man vet heller ikke mye om mulige behandlingsalternativer for pasienter som responderer dårlig på både kognitiv terapi og SSRI. I en pågående studie kalt NordLOTS håper forskerne å finne svar på dette.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3757
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3470
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en
dc.titleObsessiv-kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)