Show simple item record

dc.contributor.advisorDue, Jan
dc.contributor.authorRaanes, Sara Susanne
dc.date.accessioned2012-03-19T13:25:44Z
dc.date.available2012-03-19T13:25:44Z
dc.date.issued2011-10
dc.description.abstractMålet er å analysere nytten av den kunstige sfinkterprotesen ved kirurgisk behandling av urininkontinens. Den kunstige sfinkterprotesen ble introdusert på 70-tallet og har blitt annerkjent som det mest effektive og oftest brukte kirurgiske alternativet for behandling av alvorlig inkontinens. Oppgaven inkluderer totalt 31 pasienter som fikk installert urininkontinensprotese ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010. Median oppfølgingstid er 91(3-305) måneder. Pasientjournalen til samtlige er gjennomgått for komplikasjoner, total overlevelse av protesen og nytte for pasient. Et anonymisert evalueringsskjema ble utsendt til pasientene for å vurdere deres tilfredshet med protesen. 17 av 31 pasienter har hatt behov for revisjon på grunn av komplikasjoner. Total overlevelse av protesen hos disse pasientene er median 24 måneder. Prosentvis nytte av protesen for 31 pasienter er median 75% av total oppfølgingstid. Det ble registrert stor subjektiv bedring og høy grad av total fornøydhet hos de pasienter som returnerte evalueringsskjemaet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3994
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3716
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799en
dc.titleEtterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)