Now showing items 1-3 of 3

  • Pain tolerance in persons with recognized and unrecognized myocardial infarction: a population-based, cross-sectional study 

   Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Nielsen, Christopher Sivert; Schirmer, Henrik; Stubhaug, Audun; Wilsgaard, Tom; Lindekleiv, Haakon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-21)
   <b>Background</b> Unrecognized myocardial infarction (MI) is a prevalent condition associated with a similar risk of death as recognized MI. It is unknown why some persons experience MI with few or no symptoms; however, one possible explanation is attenuated pain sensitivity. To our knowledge, no previous study has examined the association between pain sensitivity and recognition of MI. <b>Methods ...
  • SNP-array analyse som nytt verktøy ved syndromutredning 

   Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
   Analysemetoder som kan lese av vårt genom for uregelmessigheter har det siste tiåret utviklet seg i et forrykende tempo. Det er en gjensidig påvirkning mellom laboratorietekniske framskritt, datakraft og biologisk innsikt, og dette driver utviklingen framover. Det gjøres nye funn i genomet som øker behovet for datakraft for å prosessere funnene, samtidig som dette igjen øker behovet for kunnskap om ...
  • Unrecognized Myocardial Infarction. Pain tolerance, prognosis and pathogenesis in men and women 

   Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-22)
   Mange gjennomgår et hjerteinfarkt uten å vite at det har skjedd, dette kalles stumme hjerteinfarkt. Det er ikke kjent hvorfor noen rammes av stumme hjerteinfarkt, mens andre opplever brystsmerter og tar kontakt med lege. I Tromsøundersøkelsens 6.runde ble 6,199 personer undersøkt med EKG, der man kan se om en person har gjennomgått et hjerteinfarkt. I tillegg ble det samlet inn data på smertefølsomhet ...