Now showing items 1-1 of 1

    • Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

      Giske, Liv; Lauvrak, Vigdis; Stoinska-Schneider, Anna; Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvamme, Maria Knoph; Ormstad, Sari Susanna; Fure, Brynjar (Research report; Forskningsrapport, 2015)
      <p>Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er en behandlingsform som er foreslått for en liten gruppe pasienter med attakkpreget multippel sklerose der tilgjengelig medikamentell behandling har begrenset effekt eller gir store bivirkninger. I denne metodevurderingen har vi oppsummert og vurdert forskning om effekt, sikkerhet, økonomiske evalueringer og etiske problemstillinger knyttet ...