Now showing items 1-1 of 1

    • Tidsbruk i allmennpraksis 

      Gadgil, Maya Eikeland; Hana, Åshild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
      Det eksisterer en bekymring, både blant leger og pasienter, for at konsultasjonstiden i allmennpraksis er for kort. Dette til tross for at flere pasienter enn tidligere er fornøyd med tiden de har hos legen etter innføringen av fastlegeordningen i 2001. Det har den siste tiden vært økt fokus på problemstillingen tid i allmennpraksis, etter at Samhandlingsreformen foreslo å sette et lavere tak på ...