Show simple item record

dc.contributor.advisorArntzen, Cathrine
dc.contributor.authorPedersen, Silje Iren Frydstad
dc.date.accessioned2012-07-10T08:40:20Z
dc.date.available2012-07-10T08:40:20Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å få en økt forståelse og kunnskap om ergoterapeuters erfaringer og utfordringer med slagpasientens målsettingsprosess. Temaet ble interessant for meg på bakgrunn av praksiserfaringer og stort engasjement for denne pasientgruppen. Data ble innhentet ved kvalitativt, semistrukturert intervju med fire ergoterapeuter som har erfaring med slagpasienter i primær rehabilitering. Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av en intervjuguide. Dette sikret en åpen form som inviterte informantene til å fortelle om hvordan de erfarer slagpasientens målsettingsprosess. Data er analysert ved en hermeneutisk meningsfortolkning. Teorier om målsetting, motivasjon og mestring er valgt som teoretisk rammeverk, som hjelp til å forstå og beskrive ergoterapeuters utfordringer i målsettingsprosessen. Det kan se ut som om arbeidet med pasientens målsettingsprosess er utfordrende for ergoterapeutene. Dette kommer til uttrykk i blant annet sykdommens karakter, pårørende og sykehusets kontekst. Studien viser at informantene har ulike metoder for å møte disse utfordringene i praksis. Ergoterapeutene snakker blant annet om pasientens indre motivasjon, at det skal være ”lystbetont”, og at det er viktig å finne ”nøklene til motivasjonen”. Det kommer også frem at ikke alle pasientene har forutsetning for å sette egne mål, og at pasientens mål ikke samsvarer med ergoterapeutens faglige vurdering. Undersøkelsen viser også til pasienter som er motiverte og klar på mål, og at det er viktig at fagpersoner og pasienter arbeider sammen i målsettingsprosessen. Informantene nevner også de fysiske rammebetingelsene, som eksempelvis mangel på utstyr og plass som en utfordring i målsettingsprosessen. Presentasjonen av dette studiet avsluttes med noen refleksjoner, blant annet om mulige implikasjoner for praksisfeltet. Nøkkelord: målsetting, rehabilitering, hermeneutikk, motivasjon, mestring og kvalitativ metode.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4345
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4064
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Yrkesmedisin: 809en
dc.titleFra innerste fjord til ytterste holme : ergoterapeutens arbeid med hjerneslagpasientens målsettingsprosessen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record