Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAmundsen, Per-Arne
dc.contributor.authorGjelland, Karl Øystein
dc.contributor.authorKnudsen, Rune
dc.contributor.authorDalsbØ, laina h
dc.contributor.authorLien, Cesilie
dc.contributor.authorEvjen, jan knut
dc.date.accessioned2012-09-10T09:18:08Z
dc.date.available2012-09-10T09:18:08Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractPasvikvassdraget har siden 1991 vært gjenstand for omfattende økologiske studier i regi av Ferskvannsøkologisk faggruppe ved Universitetet i Tromsø. Undersøkelsene har særlig vært rettet mot å undersøke effektene av at lagesilda, en fremmed fiskeart for Nord-Norge, kom inn i vassdraget på slutten av 1980-tallet. For å få en grundig forståelse av økologien i vassdraget har studiene også omfattet andre viktige fiskearter, krepsdyrplankton og bunndyr. Samtidig har vi hatt et nært samarbeid med russiske forskere angående tungmetallforurensing fra de russiske Nikel-smelteverkene, og med finske forskere gjennom sammenlignende studier med fiskebestandene i Enaresjøen og andre innsjøer i den finske delen av vassdraget. Totalt sett har dette resultert i mye ny og interessant kunnskap om Pasvikvassdraget; kunnskap som bl.a. er dokumentert gjennom 36 internasjonale publikasjoner, 22 fagrapporter og populærvitenskapelige publikasjoner, fire doktorgradsavhandlinger og 12 masteroppgaver (se Appendiks 2 for detaljer). I perioden 2008 – 2011 har langtidsstudiene i Pasvikvassdraget vært fulgt opp gjennom et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (Miljø-2015 programmet; prosjektnr. 183984/S30). Denne rapporten er en populærvitenskapelig sammenfatning av kunnskapen som har fremkommet gjennom dette prosjektet, der det særlig har vært lagt vekt på de langsiktige effektene av lagesildas invasjon og viktige forvaltningsmessige implikasjoner.en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 920632
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4417
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4133
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Limnology: 498en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Limnologi: 498en
dc.titleLagesilda i Pasvikvassdraget : langtidseffekter av en biologisk invasjonen
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel