Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogøy, Kristin
dc.contributor.authorJohansen, Nina Myking
dc.date.accessioned2012-09-28T08:47:19Z
dc.date.available2012-09-28T08:47:19Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractFormål: Tvillingsvangerskap medfører hyppigere plager og komplikasjoner for mor, og økt sykelighet og dødelighet for barna. Tvillingfødsler har også økt frekvens av akutte keisersnitt sammenlignet med enkeltfødsler. Hensikten med studien, var å kartlegge alle tvillingfødslene ved Kvinneklinikken Nordlandssykehuset i en to års periode, med beskrivelse av de som endte med akutt keisersnitt. I tillegg ønsket vi å sammenligne indikasjonene oppgitt i operasjonsbeskrivelsene med diagnosekodene i epikrisene, som en kvalitetssikring for avdelingen. Materiale og metode Materialet omfatter alle tvillinggravide som ble forløst ved akutt keisersnitt ved Kvinneklinikken Nordlanssykehuset i 2009 og 2010. Pasientenes navn og fødselsdato ble identifisert ved gjennomgang av fødeprotokoller for den aktuelle periode. I DIPS (elektronisk datajournal) ble indikasjoner for keisersnittet og faktorer om mor, svangerskapet, fødselsforløpet og barna hentet ut, hovedsakelig gjennom operasjonsbeskrivelse og epikrise. Inklusjonskriteriet for journalgjennomgang var tvillingfødsler som endte med akutt keisersnitt. Resultater og fortolkning Antall tvillingfødsler i studieperioden ble funnet til 58. 16 av disse endte med akutt keisersnitt. Vi fant en total keisersnittsfrekvens på 36,2 %, og dermed en relativt høy forekomst av vaginale fødsler, hele 63,8 %. Når det gjelder sammenligning av indikasjonskodingen oppgitt i operasjonsbeskrivelsene med koder i epikrisene, og det ble funnet høy grad av samsvar.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4506
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4223
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en
dc.titleKartlegging av alle tvillingfødsler ved Nordlandssykehuset Bodø 2009/2010 med beskrivelse av de som endte med akutt keisersnitten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)