Show simple item record

dc.contributor.advisorAnke, Audny
dc.contributor.authorNilsen, Helle Walseth
dc.date.accessioned2012-10-03T10:55:21Z
dc.date.available2012-10-03T10:55:21Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractMål: Målsetningen var å undersøke forekomst og pasientkarakteristika ved sykehusinnleggelser for alvorlig traumatisk hjerneskade i Nord-Norge. Videre ønsket man å kartlegge behandlingsforløpet i form av overføringer underveis og om pasientene fikk spesialisert rehabilitering i direkte linje fra akuttavdelingen eller senere i forløpet, samt oppholdssted og funksjon 3 måneder etter skaden. Metode: Studien er en understudie til den prospektive nasjonale multisenterstudien ”Rehabilitering ved alvorlig traumatisk hjerneskade” og inkluderer voksne pasienter (≥16 år) som innlegges ved Nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) med alvorlig traumatisk hjerneskade, dvs. Glasgow Coma Scale 3-8 innen 24 timer etter skadetidspunkt, i årene 2009 og 2010. Pasient- og skadekarakteristika ble registrert ved tidspunkt for skade, og opplysninger om forløp samt Glasgow Outcome Scale Extended innhentet 3 måneder etter skaden fra journal eller ved telefonintervju. Resultater: Forekomsten av sykehusinnleggelser for alvorlig traumatisk hjerneskade i Nord-Norge var 6,8/100 000 voksne innbygger. Det var 5 ganger flere menn enn kvinner. Hyppigst forekomst var i den eldste aldersgruppen og den hyppigste skadeårsaken var fall. Transportulykker var den nest vanligste skademekanismen med høyest frekvens blant unge menn. Tjueto av 24 pasienter (52 %) ble overflyttet til UNN via lokalsykehus. Tolv av de 28 overlevende pasientene (43 %) ble overført direkte fra akuttavdeling til spesialisert rehabilitering. Totalt fikk 24 av 28 pasienter (86 %) rehabilitering, 16 av disse fikk spesialisert rehabilitering ved UNN Tromsø. Tre måneder etter skaden bodde 61 % hjemme og 29% var under rehabilitering. Gjennomsnittlig GOSE-skår etter 3 måneder var 5,5. Konklusjon: Forekomsten av alvorlig traumatisk hjerneskade i Nord-Norge samsvarer med tidligere studier. Det synes å være behov for retningslinjer som standardiserer behandlingsforløpet etter utskriving fra akuttavdeling for at pasientene skal få et likt og mest mulig kontinuerlig behandlingstilbud.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4523
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4241
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764en
dc.titleKontinuitet i behandlingen og rehabilitering av pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskadeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record