Show simple item record

dc.contributor.advisorHenriksen, Nils
dc.contributor.advisorSkaalvik, Mari Wolf
dc.contributor.authorBerthelsen, Anne Kristine Korslund
dc.date.accessioned2012-10-04T08:51:52Z
dc.date.available2012-10-04T08:51:52Z
dc.date.issued2012-08-01
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å få en dypere forståelse av hva sykepleier fikk innsikt i gjennom å ta videreutdanning i veiledning, og hvordan hun mente det endret hennes framgangsmåte i veiledning av sykepleierstudenten. Det daglige ansvaret for veiledning av sykepleierstudenter i praksis har kontaktsykepleieren. Denne pålagte oppgaven er en utfordring for kontaktsykepleieren på flere plan, metodisk, etisk og relasjonelt. Gjennom semistrukturerte kvalitative forskningsintervju har tre sykepleiere fortalt om sine erfaringer med å ta videreutdanning i veiledning, og hvordan det har innvirket på videre veiledning av sykepleierstudent. Ved hjelp av en hermeneutisk tilnærming er funn drøftet i lys av teori om læringssyn, kunnskapsformer og veiledningsteori samt tidligere forskning som er relevant for temaet. Etter en systematisk kvalitativ innholdsanalyse framstod tre temaer som sentrale: ”Utdanning som kunnskapskilde”, ”Å være veileder” og ”Utvikling av personlig kompetanse”. Tolkning av funnene viser informantenes endrede syn på veiledning og læring ved at de i større grad tar utgangspunkt i studentens ståsted og ser studenten som ansvarlig for sin læring. Studenten skal være aktiv i sin læringsprosess, og veileder støtter prosessen med å ha en struktur, anerkjennende holdning og lage et lærende klima rundt studenten som bygger på gjensidig tillit. Informantene har i utdanningen fått økt bevissthet på eget og veisøkers kroppsspråk, spørsmålsstilling, indre og ytre struktur, aktiv tilstedeværelse og aktiv lytting. Økte kunnskaper i kommunikasjon og veiledning har gitt trygghet og mestring i veilederrollen. Innsikt om at fokuset i veiledningen skal være på veisøker har gitt avlastning og trygghet i veiledningsarbeidet for veilederen. Resultatene i denne studien er ikke generaliserbare, da utvalget er lite og strategisk valgt. Men funnene kan belyse viktige aspekter av videreutdanning i veiledning for sykepleiere i sin veilelederrolle.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4538
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4265
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.title"Bare det å lære seg å lytte" : hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? : en kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record