Show simple item record

dc.contributor.advisorEmaus, Nina
dc.contributor.authorFiskaa, Kristin
dc.date.accessioned2012-10-04T10:42:40Z
dc.date.available2012-10-04T10:42:40Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractBakgrunn: Eldre, skrøpelige slagpasienter er en voksende gruppe på akutte slagenheter og rehabiliteringsavdelinger. Arbeid med denne pasientgruppen kan være utfordrende og føre til at fysioterapeuter opplever etiske dilemmaer. Tidligere forskning om etikk og fysioterapi etterspør forskning basert på fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i klinisk praksis. Studiens problemstilling er ”Hvilke etiske dilemmaer erfarer fysioterapeuter i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter, og hvilken betydning kan disse erfaringene ha for klinisk praksis?” Materiale og metode: Intervju av fem fysioterapeuter. Kvalitativ metode forankret i en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapstradisjon. Resultater og konklusjon: Etiske dilemmaer som identifiseres presenteres i hovedkategoriene ”Etiske dilemmaer knyttet til systemiske faktorer” og ”Etiske dilemmaer i møtet med eldre, skrøpelige slagpasienter”. I fysioterapeutenes møte med pasientgruppen fremtrer følgende dilemma som særlig sentrale: å ha tid til å se og kunne prioritere rehabilitering av pasientene, å motivere pasientene som i utgangspunktet virker umotiverte for rehabilitering og å vite når en skal avslutte behandling. Studien knyttes opp mot relasjonsetikk som setter menneskene, deres relasjoner og situasjoner i fokus. I tillegg legger systemet viktige premisser i forhold til fysioterapeutenes arbeid med pasientgruppen. Dette kan sees på i et konsekvensetisk perspektiv. Andre tema som aktualiseres er moralsk stress og fokus på etikk og etisk refleksjon på arbeidsplassen. Nøkkelord: Etikk, etisk dilemma, fysioterapi, hjerneslag, skrøpelighet, eldre, relasjonsetikk, konsekvensetikk, moralsk stress.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4541
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4264
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleFysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)