Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl-Eriksen, Tor
dc.contributor.authorSolbakk, Mona
dc.contributor.authorSolbakk, Synnøve
dc.date.accessioned2012-10-11T07:28:11Z
dc.date.available2012-10-11T07:28:11Z
dc.date.issued2012-05-20
dc.description.abstractDet er lite kunnskap om organisasjon og ledelse i samiske virksomheter, til tross for at det er en rekke samiske institusjoner i Norge. Vi har begge erfaring fra samiske virksomheter og ønsket derfor å undersøke om det er spesielle forhold ved samiske virksomheter, slik vi hadde inntrykk av. Blant annet har vi hatt inntrykk av at ansatte ved samiske virksomhetene har et spesielt engasjement, og at mange arbeider ved virksomhetene nettopp fordi den er samisk. Teorien om verdibasert ledelse viser at slike kjennetegn kan ha stor betydning for ledelsen av virksomheten. Verdibasert ledelse kjennetegnes med verdier, visjoner og følelsesmessig tilknytning, og så derfor ut til å ha flere likhetstrekk med det vi selv hadde erfart som ledere i samiske virksomheter. Vi ønsket derfor å undersøke hvordan verdier knyttet til samisk kultur kommer til uttrykk i samiske virksomhetene, og i hvilken grad de organisatoriske betingelsene for verdibasert ledelse er tilstede i disse virksomhetene. Våre funn viser at det eksisterer verdier knyttet til samisk kultur i de undersøkte samiske virksomhetene. Disse ser ut til å være sentrale verdier som i stor grad preger virksomheten. Disse styrer ansattes og lederes holdninger og adferd, og påvirker de valg og prioriteringer som gjøres i virksomhetene. Vi kom frem til fire verdier knyttet til samisk kultur i virksomhetene; å fremme samisk språk, samisk mangfold, samisk kulturutøvelse og urfolkssolidaritet/-samarbeid. De to førstnevnte skiller seg ut som de viktigste. Vår undersøkelse viser at betingelsene for verdibasert ledelser i stor grad er til stede i disse to samiske virksomhetene. Spesielt ser det ut til ansattes følelsesmessige tilknytning til virksomheten er sterk og at virksomhetens verdier og visjoner stemmer overens med ansattes og det samiske samfunns interesser og verdier. Om ledelsen av virksomhetene tar dette innover seg, så kan det ifølge teorien om verdibasert ledelse styrke muligheten for virksomhetens overlevelse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4554
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4280
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleFølelser og verdier i samiske virksomheteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record