Show simple item record

dc.contributor.advisorMcGuirk, James N.
dc.contributor.authorAustgard, Kitt Irene Berg
dc.date.accessioned2012-10-16T11:32:34Z
dc.date.available2012-10-16T11:32:34Z
dc.date.issued2012-10-12
dc.description.abstractAvhandlingen er en fortolkning av den sykepleiefaglige omsorgserfaringen i lys av Kari Martinsens og Ulrikke E. Nissens forfatterskap. Fortolkningen viser at omsorg var integrert i Nissens sykepleietenkning, forankret i den kristne kjærlighet og tro, i fenomener som nestekjærlighet, barmhjertighet, tillit, sannhet og verdighet. I Martinsens tekster trer omsorg og kjærlighet frem som ontologiske grunnvilkår for den felles menneskelige eksistens. Omsorgserfaringens substans relateres til de suverene livsytringene i Løgstrups fenomenologi, slik som tillit, talens åpenhet, medfølelse, håp og barmhjertighet. Holdningen, karakteregenskaper og dannelse ved den profesjonelle som person beskrives som viktige forutsetninger for omsorgserfaringen både hos Martinsen og Nissen. En omsorgserfaring betinger at sykepleier stiller seg og sin faglige kyndighet tilgjengelig for inntrykket i møte med pasienten samt tilegner seg en helhetlig forståelse av pasientens behov. Begge forfattere inkluderer teoretiske fagkunnskaper, men vektlegger den forskjellig. Austgard argumenterer for at den faglige omsorgserfaringen bør forankres i et meningsbærende innhold, noe som kan bidra til selvinnsikt i egen erfaringsprosess og åpenhet i møte mennesker i sårbare situasjoner.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlingen er en fortolkning av den sykepleiefaglige omsorgserfaringen i lys av Kari Martinsens og Ulrikke E. Nissens forfatterskap. Fortolkningen viser at omsorg var integrert i Nissens sykepleietenkning, forankret i den kristne kjærlighet og tro, i fenomener som nestekjærlighet, barmhjertighet, tillit, sannhet og verdighet. I Martinsens tekster trer omsorg og kjærlighet frem som ontologiske grunnvilkår for den felles menneskelige eksistens. Omsorgserfaringens substans relateres til de suverene livsytringene i Løgstrups fenomenologi, slik som tillit, talens åpenhet, medfølelse, håp og barmhjertighet. Holdningen, karakteregenskaper og dannelse ved den profesjonelle som person beskrives som viktige forutsetninger for omsorgserfaringen både hos Martinsen og Nissen. En omsorgserfaring betinger at sykepleier stiller seg og sin faglige kyndighet tilgjengelig for inntrykket i møte med pasienten samt tilegner seg en helhetlig forståelse av pasientens behov. Begge forfattere inkluderer teoretiske fagkunnskaper, men vektlegger den forskjellig. Austgard argumenterer for at den faglige omsorgserfaringen bør forankres i et meningsbærende innhold, noe som kan bidra til selvinnsikt i egen erfaringsprosess og åpenhet i møte mennesker i sårbare situasjoner.en
dc.description.sponsorshipJeg ønsker å takke Lovisenberg diakonale høgskole for finansiell støtte til prosjekteten
dc.identifier.isbn978-82-7589-365-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4560
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4282
dc.language.isonoben
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subject700en
dc.titleOmsorgserfaring i tradisjon og moderne omsorgsfilosofi : en hermeneutisk studie av den sykepleiefaglige omsorgserfaringen i lys av Kari Martinsens forfatterskap.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record