Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorTollefsen, Maria Medby
dc.date.accessioned2012-11-07T10:19:43Z
dc.date.available2012-11-07T10:19:43Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractStudien tar for seg hørelæreundervisningen i utøvende studier, innen den klassiske sjangeren, i høyere musikkutdanning i Norge. Undersøkelsen har som mål å belyse likheter og ulikheter med hensyn til hvordan det undervises i faget ved forskjellige studiesteder og hos ulike hørelærepedagoger, samt å vise noen av de variasjonsmuligheter som finnes i emnet. Studien gir også et bilde av noen av de tanker hørelærepedagoger har omkring faget. Studien tar for seg aspekter ved hørerlæreundervisningen som mål, innhold, arbeidsmetoder, elevforutsetninger, vurderingsformer og rammefaktorer. Ulike spørsmål i forhold til disse didaktiske områdene undersøkes og beskrives. Studien har en kvalitativ tilnærming, og baserer seg på sammenligning av de studieplanene som finnes for faget, halvstrukturerte intervjuer av et representativt utvalg hørelærepedagoger, samt observasjon av de samme lærernes undervisning. De studiestedene som inngår i undersøkelsen er: Norges Musikkhøgskole, Univeritetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, og Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet(NTNU). En hørelærepedagog fra hver av disse institusjonene deltar som informant i studien.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4621
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4336
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDMUS-3902en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110en
dc.subjectHørelæreen
dc.subjectMusikkdidaktikken
dc.subjectGehørtreningen
dc.subjectMusikkutdanningen
dc.title"Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk" : en kartlegging av hørelæreundervisning i høyere musikkutdanningen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record