Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Ragnar
dc.contributor.authorRimer, Trine
dc.date.accessioned2013-01-18T14:01:02Z
dc.date.available2013-01-18T14:01:02Z
dc.date.issued2012-11-30
dc.description.abstractTemaet handler om hva høyt utdannende unge voksne mener om å flytte heim til Helgeland etter å ha studert/jobbet utenfor regionen, basert på en sosiokulturell og fenomenologisk tilnærming. For å besvare problemstillingen er det tatt utgangspunkt i ulik teori rundt sted og flytting, statistikk vedrørende demografisk utvikling, næringsliv og utdanningsnivå, og egen deltakelse i regionens heimflytterprosjekt «Vivilheim». Samtidig er det gjennomført en større surveyundersøkelse blant unge voksne utenfor regionen, og en grundig livsløpsanalyse blant seks tilbakeflyttere. Funnene tyder på at det i dag ikke er nok å lokke med gode jobber for å øke tilbakeflyttingen, og at det er en rekke flyttegrunner som avgjør tilbakeflytting hvor stedstilhørighet og familiebånd oppgis som de viktigste flyttegrunner. Funnene viser også at preferanser og flyttegrunner endres underveis i livsløpet, påvirket av materielle, individuelle og relasjonelle forhold. Flertallet i surveyundersøkelsen vil heim når de er klare for det, og ni av ti mener «nærhet til familie» er viktig for tilbakeflytting, mens for eksempel fire av ti legger vekt på «jobb». Dybdeintervjuene og karriereløpene med tilbakeflytterne viser at det er sammensatte og refleksive flyttegrunner, hvor grad av stedstilhørighet, livsfase og individuelle motiver påvirker tilbakeflytting.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4784
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4497
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPL-6900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Human geography: 290en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Demography: 300en
dc.title"Heim te Helgeland." Om tilbakeflytting til Helgeland blant unge voksne med høyere utdanningen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)