Show simple item record

dc.contributor.advisorTorvund, Olav
dc.contributor.authorBorch, Christina
dc.date.accessioned2013-01-28T09:49:49Z
dc.date.available2013-01-28T09:49:49Z
dc.date.issued2012-12-17
dc.description.abstractÅndsverkloven regulerer opphavsrett til litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. Den som har opphavsrett til et åndsverk får enerett til det som innbefatter to hovedtyper av beføyelser, herunder retten til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøringsretten, jf. § 2. I tillegg får han rett til de ideelle rettighetene i åvl. §§ 3 og 49, som gir opphavsmannen blant annet rett til navneangivelse. For å få disse rettighetene, må opphavsmannen ha skapt en frembringelse på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske området som er av en slik art at det med rettelig kan kalles et åndsverk. I selve begrepet ”åndsverk” er det tradisjon for å innfortolke en nedre grense for hva som er å regnes som åndsverk, og denne omtales som ’verkshøyde’. Avhandlingens tema knytter seg til verkshøydevilkåret, og tar hovedsakelig sikte på å redegjøre for hvor denne eventuelle grensen skal trekkes for kunstverk, og om det finnes noen likhetstrekk på hvor grensen trekkes for de ulike kunstverk nevnt i åvl. §1 annet ledd.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4796
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4510
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Allmenn rettsvitenskap: 341en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::General law: 341en
dc.titleKravet til verkshøyde ved kunstverk : en redegjørelse av kunstverk som gjenstand for opphavsrettslig vern og verkshøydekravet etter åndsverkloven § 1en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)