Show simple item record

dc.contributor.advisorRevhaug, Arthur
dc.contributor.authorNygård, Ingvild Engdal
dc.date.accessioned2013-02-28T07:50:42Z
dc.date.available2013-02-28T07:50:42Z
dc.date.issued2013-03-15
dc.description.abstractEtter et større vevstap vil leveren vokse ut igjen helt til den har gjenopprettet sitt opprinnelige volum og funksjon. Hos de fleste pattedyr slutter den å vokse når den veier omtrent 2,5% av den totale kroppsvekten. Det er forsket mye på hva som får leveren til å begynne å vokse, men når den er stor nok vet man lite om hva som får den til å “slå av” veksten. Vi ønsket å undersøke hvilke faktorer som regulerer sluttfasen av leverveksten og hvordan dette uttrykkes i arvestoffet (DNA) av levercellene. Vi fjernet kirurgisk 60% av leveren i en kronisk grisemodell og tok prøver av leveren ved tre ulike tidspunkt, det vil si i forkant av kirurgi og ved tre og seks uker i etterkant av kirurgi. Prøvene ble analysert med DNA-mikromatrise teknikk og validert med immunhistokjemisk analyse. Studien påpeker spesifikke forandringer i arvestoffet til leverceller som er i slutten av vekstfasen, samt endringer i leverens mikroskopiske struktur når dens naturlige størrelse er gjenopprettet. Avhandlingen konkluderer med at gener som styrer cellesyklus, celledød, nydannelse av blodkar og bindevev er uttrykte mot sluttfasen av leverveksten. Avhandlingen konkluderer også med at vekstmønsteret hos gris samsvarer med tidligere funn av vekstmønster hos rotter og at et breddeforøket bindevevsdrag kan være med på å begrense leverveksten hos gris i sluttfasen av leverens vekst.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractEtter et større vevstap vil leveren vokse ut igjen helt til den har gjenopprettet sitt opprinnelige volum og funksjon. Hos de fleste pattedyr slutter den å vokse når den veier omtrent 2,5% av den totale kroppsvekten. Det er forsket mye på hva som får leveren til å begynne å vokse, men når den er stor nok vet man lite om hva som får den til å “slå av” veksten. Vi ønsket å undersøke hvilke faktorer som regulerer sluttfasen av leverveksten og hvordan dette uttrykkes i arvestoffet (DNA) av levercellene. Vi fjernet kirurgisk 60% av leveren i en kronisk grisemodell og tok prøver av leveren ved tre ulike tidspunkt, det vil si i forkant av kirurgi og ved tre og seks uker i etterkant av kirurgi. Prøvene ble analysert med DNA-mikromatrise teknikk og validert med immunhistokjemisk analyse. Studien påpeker spesifikke forandringer i arvestoffet til leverceller som er i slutten av vekstfasen, samt endringer i leverens mikroskopiske struktur når dens naturlige størrelse er gjenopprettet. Avhandlingen konkluderer med at gener som styrer cellesyklus, celledød, nydannelse av blodkar og bindevev er uttrykte mot sluttfasen av leverveksten. Avhandlingen konkluderer også med at vekstmønsteret hos gris samsvarer med tidligere funn av vekstmønster hos rotter og at et breddeforøket bindevevsdrag kan være med på å begrense leverveksten hos gris i sluttfasen av leverens vekst.en
dc.description.sponsorshipThis work was supported by research grants from both the Northern Norway Regional Health Authority and the University of Tromsø.en
dc.descriptionPaper 3 of this thesis is not available in Munin: <br/>3. Nygård IE, Mortensen KE, Hedegaard J, Conley LN, Bendixen C, Sveinbjørnsson B, Revhaug A.: 'Tissue remodelling in the terminal phase of porcine liver regeneration' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4858
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4571
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical genetics: 714en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk genetikk: 714en
dc.titleThe terminal phase of liver regeneration -differential gene expression, tissue remodelling and growth arrest of regenerating porcine liveren
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record