Show simple item record

dc.contributor.authorHiss, Florian
dc.date.accessioned2013-03-06T12:48:22Z
dc.date.available2013-03-06T12:48:22Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractKommer det samiske språket til å dø ut? Trusler mot det språklige mangfoldet og mulig språkdød er hyppig diskutert i det flerspråklige Nord-Norge. Deltakere i denne diskursen er talere, lokale aktører, forskere og fageksperter, statlige myndigheter, politikere og glo­bale organisasjoner som UNESCO. Denne studien tar utgangspunkt i tre ulike vurde­ringer av den samiske språksituasjonen og språkenes fremtidsperspektiver som ble presen­tert i forskjellige medietekster. Tekstanalysen viser hvordan disse representasjo­nene av språksituasjonen involverer ulike sosiale roller og rollesett, og hvordan evalue­ringene påvirkes av disse. Operasjonaliseringen av rollesett i diskursen kan innebære konflikter mellom ulike interesser og effekter i kommunikasjonsprosessen, blant annet mellom globale og lokale perspektiver. Analysen viser at det er viktig å betrakte den diskursive konstruksjonen av trusler og varsler om truende språkdød i lyset av de ulike sosiale rollene og interessene som på ulike nivå deltar i å lage diskursen.en
dc.identifier.citationNordlyd (2012), vol 39 (2):1-16en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1001924
dc.identifier.issn0332-7531
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4875
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4594
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Samisk språk: 031en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Sami language: 031en
dc.titleSosiale roller og lokale og globale interesser i vurderingen av språksituasjoneren
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record