Now showing items 1-1 of 1

    • Patografien som genre og funksjon 

      Nesby, Linda Hamrin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-25)
      I løpet av de siste femti år har det vært en sterk vekst i antall bøker knyttet til personlige sykdomserfaringer, såkalte patografier. Genren har tradisjonelt vært forbeholdt dokumentariske skildringer av pasient eller pårørende, men jeg argumenterer i denne artikkelen for at også skjønnlitteratur med selvbiografiske trekk som tematiserer sykdomsefaringer skal inkluderes. Ved hjelp av Ulla-Carin ...