Now showing items 1-1 of 1

    • Hypoxic markers and prognosis in non-small cell lung cancer (NSCLC) 

      Andersen, Sigve (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-11-30)
      Lungekreft er uten sammenligning den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge og 6 personer dør i gjennomsnitt hver dag av sykdommen. De som blir oppdaget i et tidlig stadium kan opereres med mål om å bli kurert. Likevel dør nesten halvparten av de som blir operert av lungekreft og behovet for nye behandlingsalternativer er stort. Andersens funn viser at markører for lave surstoff nivåer og ...