Show simple item record

dc.contributor.advisorØian, Pål
dc.contributor.authorBernitz, Stine
dc.date.accessioned2013-04-02T10:36:02Z
dc.date.available2013-04-02T10:36:02Z
dc.date.issued2013-03-08
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractMellom 2006 og 2010 ble en randomisert studie gjennomført ved Sykehuset Østfold for å studere effektene av differensiert fødselsomsorg. Alle lavrisikokvinner som kom til rutineultralyd ved sykehuset i studieperioden ble invitert til å være med. De 1111 som sa seg villige til å delta, og som ved spontan fødselsstart fremdeles kunne klassifiseres som lavrisiko ble randomisert til en jordmorstyrt enhet, en normal enhet eller til en spesialenhet. Den operative forløsningsfrekvensen skiller seg ikke signifikant mellom de tre enhetene, derimot har kvinner som føder ved den jordmorstyrte enheten større sjanse til å føde uten intervensjoner som epidural bedøvelse og stimulering av rier. Det viser seg også at fødselsomsorg for lavrisikokvinner i en separat jordmorstyrt enhet er kostnadseffektivt dersom man beregner likt belegg ved enhetene. De førstegangsfødende deltagerne, uavhengig av fødeenhet, ble stimulert i en uventet høy frekvens, også uten at langsom fremgang var bekreftet.en
dc.description.sponsorshipSykehuset Østfold, Helse Sør-Øst, Nasjonalt Råd for Fødselsomsorgen
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Stine Bernitz, Rune Rolland, Ellen Blix, Morten Jacobsen, Katrine Sjøborg and Pål Øian: 'Is the operative delivery rate dependent on the level of birth care? A randomised controlled trial', BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (2011), vol. 118:1357-1364. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.2011.03043.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.2011.03043.x</a> <br/>2. Stine Bernitz, Eline Aas and Pål Øian: 'Economic evaluation of birth care in low-risk women. A comparison between a midwifeled birth unit and a standard obstetric unit within the same hospital in Norway. A randomised controlled trial', Midwifery (2012), Vol. 28 (5):591–599. Avilable at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2012.06.001>http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2012.06.001</a> <br/>3. Stine Bernitz, Pål Øian, Rune Rolland, Leiv Sandvik and Ellen Blix: 'Dystocia and augmentation with oxytocin as risk factors for adverse birth outcomes in lowrisk nulliparous women' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5060
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4773
dc.language.isoengen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.titleDifferentiated birth care for low-risk women Medical and economic perspectivesen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record