Show simple item record

dc.contributor.advisorYtrehus, Kirsti
dc.contributor.advisorMjøs, Ole D.
dc.contributor.authorFuglesteg, Britt Nanny
dc.date.accessioned2013-04-10T13:57:46Z
dc.date.available2013-04-10T13:57:46Z
dc.date.issued2008-10-31
dc.description.abstractDoktoravhandlingen omhandler de gunstige effektene av å gi insulin når man åpner opp årene etter et hjerteinfarkt. Dette blir sammenliknet med beskyttelsen som ischemisk prekondisjonering (IPC) av hjertet gir. IPC er en metode hvor man stenger av blodtilførselen til hjertet i korte perioder fulgt av reperfusjon før en lengre ischemisk periode. Dette har vist seg å gi meget god beskyttelse mot det senere infarktet. Problemet med metoden er at man ikke kan forutsi et hjerteinfarkt, de fleste pasientene møter man etter at et infarkt har funnet sted, og da er det viktig å raskt få gjenopprettet blodtilførselen til det skadede området. Ved å tilføre hjertet insulin når årene åpnes etter infarktet, settes det i gang positive og stimulerende signaler inne i hjertecellene som gjør at cellene vil overleve etter infarktet, og man får mindre skader på hjertet. Doktoravhandlingen går ut på å finne mekanismene bak disse signalene inne i hjertecellene, og om de samme mekanismene som ved IPC er involvert. Avhandlingen har vist at de samme signalene som stimuleres ved IPC også stimuleres av insulin. Et helt nytt og spennende funn var at frie oksygenradikaler, som i store doser kan være skadelig, var et av de signalene som ble aktivert av insulin, og reduserte infarktstørrelsen. Resultatene fra dette arbeidet vil gi en videre forståelse av insulinets signalering i hjertet ved sykdomstilfeller. Dette er meget viktig, ettersom vekstfaktor-signalering kan representere en hittil ukjent tilnærming for utviklingen av farmakologiske strategier som reduserer reperfusjonsskader i hjertet.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Fuglesteg BN, Tiron C, Jonassen AK, Mjøs OD, Ytrehus K.: 'Pre-treatment with insulin before ischemia reduces infarct size in Langendorff perfused rat hearts', Acta Physiologica (2009), vol.195:273–282. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-1716.2008.01901.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-1716.2008.01901.x</a> <br/>2. Fuglesteg BN, Suleman N, Tiron C, Kanhema T, Lacerda L, Andreasen TV, Sack MN, Jonassen AK, Mjøs OD, Opie LH, Lecour S.: 'Signal transducer and activator of transcription 3 is involved in the signalling pathway activated by insulin therapy at reperfusion', Basic Research in Cardiology (2008), vol. 103(5):444-453. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/s00395-008-0728-x>http://dx.doi.org/10.1007/s00395-008-0728-x</a> <br/>3. Fuglesteg BN, Xi C, Mjøs OD, Ytrehus K.: 'Cardioprotective pre-treatment with insulin depends on ROS-production and GSK3B blockade via STAT3 signalling' (manuscript)en
dc.identifier.isbn978-82-7589-214-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5073
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4786
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710en
dc.subjectmedisinsk fysiologien
dc.titleReducing infarct size by ischemic preconditioning versus insulin treatment in the heart : same outcome - similar mechanisms?en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record