Show simple item record

dc.contributor.advisorKlausen, Rita
dc.contributor.advisorObstfelder, Aud
dc.contributor.authorØstvik, Eva
dc.date.accessioned2013-04-15T08:27:05Z
dc.date.available2013-04-15T08:27:05Z
dc.date.issued2013-01-15
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å dokumentere og lære av erfaringene til ungdom som blir ramma av kreft i en sårbar fase av livet. Ved å studere fortellinger fra blogg til ungdom ved hjelp av narrativ metode kan vi få et innblikk i hvordan det oppleves og erfares å være livstruende syk når man er ung og står på “terskelen til livet”. Målet er å gjøre ungdom mer synlig i vårt helsevesen, og bidra til at deres møter med helsevesenet blir så optimalt som mulig. Andre ungdommer i lignende situasjon kan muligens kjenne seg igjen og på den måten få støtte og bekreftelse på sine opplevelser. Narrativ metode kan karakteriseres som en del av kvalitativ metode, der fortellingene blir sett på som en avgjørende kilde for å undersøke menneskers erfaringer, handlinger og forståelse. I denne studien gjøres narrativ analyse av fortellingene i bloggen til en gutt. Jeg definerer fortellingene som identitetsskapende og sosiale handlinger. Mennesket har alltid presentert verden og seg selv gjennom fortellinger i sosialt samspill med andre. Bloggen består av fortellinger om kroppen, fortellinger om relasjoner og fortellinger om slutten. Kunnskapen som formidles gjennom fortellingene bidrar til å forstå hva som skjer med kroppen ved alvorlig kreftsykdom og behandling. Å fortelle bidrar til mestring. Å fortelle kan oppleves meningsfullt gjennom at fortellingen bidrar til å fastholde det som betyr noe, eller at fortellingen kan hjelpe andre. Fortellingene er identitetsskapende gjennom at man fremstiller seg slik man ønsker å bli oppfattet. Fortellingene er sosiale handlinger gjennom at de utvikles på bakgrunn av relasjonen til den som leser. I tillegg bidrar de til å holde kontakt med omverden.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5076
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4790
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.title"Bloggen er jo et redskap mot sykdommen". Narrativ analyse av fortellinger fra bloggen til en ungdom med alvorlig kreftsykdomen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record