Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, John Sigurd
dc.contributor.authorOvesen, Marte Stokvik
dc.date.accessioned2013-04-18T08:50:22Z
dc.date.available2013-04-18T08:50:22Z
dc.date.issued2012-11-15
dc.description.abstractKliniske studier viser at inntak av omega-3 fettsyrene EPA, DPA og DHA kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer, redusere inflammasjon, påvirke sentralnervesystemets funksjon positivt og bidra til en rekke andre helsegevinster. Som en konsekvens har markedet for kommersielle omega-3 produkter økt de siste tiårene. Det ble kjøpt inn 10 produkter til dette studiet. Produktene baserte seg på konsentrert fiskeolje, selolje, krillolje, tran og en blanding av tran og konsentrert fiskeolje. Varedeklarasjonene synes å være mangelfull ettersom det bare opplyses om mengde EPA/DPA/EPA per dose, og ikke hvilke andre fettsyrer produktene inneholder og mengden av disse. Dessuten opplyser de færreste om hvilke lipidklasser fettsyrene er forestret i. Hovedmålet for oppgaven ble derfor å bestemme fettsyresammensetningen i produktene, bestemme prosentandelen av de ulike fettsyrene og å bestemme hvilke lipidklasser de ulike produktene inneholdt. Det skulle også gjøres en klassespesifikk analyse av fettsyresammensetningen. Ettersom teknikkene for separasjon av lipidklasser anses å være utstyrskrevende og tidskrevende ble delmål for oppgaven å lage en ny metode for å separere lipidklasser til videre analyse. Det ble brukt GC-FID til analyse av fettsyresammensetning og bestemmelse av arealprosent. Til separasjon av lipidklasser ble det forsøkt preparativ HPTLC og fast-fase ekstraksjon på silika. Lipidklassene som ble funnet var sammenlagt mono, di- og triacylglyseroler, fosfolipider, frie fettsyrer, etylestere, kolesterylestere og/-eller voksestere og kanskje kolesterol. For fiskeoljene, tran og selolje dominerte triacylglyseroler, for blandingen av tran og konsentrert fiskeolje var innholdet 50/50 etylestere og triacylglyseroler og for krilloljene dominerte fosfolipidene. Fettsyresammensetningen i produktene viste seg å være svært lik. Det var derimot stor variasjon i prosentandelen av de ulike fettsyrene og prosentandelen EPA, DPA og DHA varierte mellom ca. 70 og 15 %. Det var også store variasjoner i prosentandelen mettede og enumettede fettsyrer, mens prosentandelen flerumettede fettsyrer utenom EPA, DPA og DHA ikke varierte i stor grad. Det lyktes ikke å separere lipidklassene med preparativ HPTLC fordi det måtte appliseres for mye olje til at platen var i stand til å gi en god separasjon. Det lyktes heller ikke å lage en god metode for separasjon av lipidklasser med fast-fase ekstraksjon med silika som stasjonærfase, kanskje på grunn av for lav oppløsningsevne. Noen av lipidklassene ble imidlertid høvelig separert med den ene metoden som ble prøvd og fire av fraksjonene ble kjørt på GC-FID for FAME analyse. Resultatene av dette viste at det verken var stor forskjell i fettsyresammensetningen eller prosentandelen av fettsyrer i de ulike fraksjonene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5094
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4809
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDKJE-3900en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440en
dc.titleKarakterisering av kommersielle omega-3 produkter og utvikling av en ny metode for separasjon av lipidklasser med fast-fase ekstraksjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record