Show simple item record

dc.contributor.advisorLindsetmo, Rolv-ole
dc.contributor.authorAugestad, Knut Magne
dc.date.accessioned2013-05-23T07:37:10Z
dc.date.available2013-05-23T07:37:10Z
dc.date.issued2013-05-10
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractStor variasjon i kirurgiske behandlingsvalg Behandlingsvalg ved kirurgi blir påvirket av organisatoriske forhold ved sykehus. Nytenkning rundt organisering kan forbedre pasienters livskvalitet og senke kostnader. Behandlingsvalg ved kolorektal kreft kan ha stor innvirkning på livskvalitet, komplikasjoner, overlevelse og behandlingskostnader. Studier viser at kvaliteten på kirurgiske valg er påvirket av organisatoriske faktorer som teamarbeid, sikkerhetskultur, kommunikasjon og koordinering. I sin avhandling har Knut Magne Augestad ved Universitets Sykehuset Nord-Norge undersøkt disse faktorenes innvirkning på behandlingsvalg kolorektal kreft, nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal praksis Gjennom en undersøkelse blant 123 ledende sykehus i USA, Europa og Asia har forskeren kartlagt behandlingsvalg før, under og etter operasjon for kolorektal kreft. Det eksisterer stor variasjon i kirurgisk behandling av kolorektal kreft, og Augestad har påvist en sammenheng mellom organisering av sykehus og behandlingsvalg. - Dette dreier seg om faktorer som bruk av multidisplinære team, evaluering av komplikasjoner, kirurgisk spesialisering, antall operasjoner per år, evne til koordinering og forskningsaktivitet, sier Augestad. Nasjonal praksis - I en randomisert klinisk kontrollert studie undersøkte vi om ny organisering av kontrollopplegget for pasienter operert for kolorektal kreft påvirker livskvalitet, tid til ny kreftdiagnose og kostnader, forklarer Augestad. 110 pasienter ble trukket ut til oppfølging organisert enten av fastlege eller kirurg, og oppfølgingstid var i snitt 17 måneder. Studien viser at pasienter operert for tykktarmskreft kan kontrolleres av sin fastlege uten at det påvirker pasientens livskvalitet og tid til diagnose samtidig som det senker kostnader. Avhandlingen konkluderer med at organisatoriske forhold har stor innvirkning på behandlingskvalitet og at sykehusorganisasjon derfor må inkluderes som en nødvendig variabel ved evaluering av kirurgisk behandling.en
dc.description.sponsorshipHelse Norden
dc.descriptionPapers 1,2 and 3 of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Augestad KM, Lindsetmo RO, Stulberg JJ, Reynolds H, Senagore AJ, Champagne B, Heriot AG, Leblanc F and Delaney CP.: 'International preoperative rectal cancer management: staging, neoadjuvant treatment, and impact of multidisciplinary teams', World Journal of Surgery (2010), vol. 34:2689-2700. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/s00268-010-0738-3>http://dx.doi.org/10.1007/s00268-010-0738-3</a> <br/>2. Augestad KM, Lindsetmo RO, Stulberg JJ, Reynolds H, Senagore AJ, Champagne B, Heriot AG, Leblanc F and Delaney CP.: 'International trends in surgical treatment of rectal cancer', American Journal of Surgery (2011), vol. 201:353–358. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2010.08.030>http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2010.08.030</a> <br/>3. Augestad KM, Lindsetmo RO, Stulberg J, Reynolds H, Champagne B, Senagore AJ and Delaney CP.: 'System-based factors influencing intraoperative decision-making in rectal cancer by surgeons. An international assessment', Colorectal Disease (2012), vol. 14(10):e679-88. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.03093.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.03093.x</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5167
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4881
dc.language.isoengen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.titleAn assessment of decision-making by surgeons in management of colorectal cancer. International controversies and national practice.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record