• Notelesing, hva slags lesing er det? : didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget - sett i lysav språkopplæringsteorier 

   Blix, Hilde (Book; Bok, 2004-03)
   Denne boka er et forsøk på å se et av musikkundervisningens støttefag, hørelære, fra noen nye synsvinkler. Jeg har søkt å finne svar på spørsmål som dreier seg om hvordan vi leser noter, og hvorfor vi bruker gitte metoder i hørelærefaget for å trene opp et godt gehør. Hvorfor er det så viktig å synge? Hvordan leser vi egentlig noter? Kan teorier om språkopplæring gi oss noen svar på slike spørsmål? ...
  • Danzas Espanolas, No. 1 og 10 (for two classical guitars) 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas Españolas No. 5 "Andaluza" for two classical guitars 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2005)
   Transcribed & arranged by Tore Morten Andreassen & Karsten Andersen
  • Moira for flute & guitar. Keres, Moerae, Thanatos. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas españolas : no. 3 "Fandango", no. 4 "Villanesca" : for two classical guitars 

   Granados, Enrique; Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2005)
  • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

   Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T. (Research report; Forskningsrapport, 2005-01)
   SEAPOP (Seabird population management and petroleum operations) er et nasjonalt, kunnskapsoppbyggende program om sjøfugl tilrettelagt for å gi styrket beslutningsstøtte for marine områder. Konseptet ble først utviklet for oljeindustrien i et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Den norske stats oljeselskap as (Statoil), men er senere videreutviklet i samarbeid med Norsk ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   This is the first annual report from SEAPOP, a long-term seabird programme aiming to provide and maintain base-line knowledge needed for an improved management of marine areas. For several reasons, the activities in the initial year were restricted to the Lofoten and Barents Sea area, but the programme is designed for implementation on the full national scale within a few years. The report ...
  • Gitaretyder : etyder for plekterspill og fingerspill : nivå 1-2 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
   Heftet inneholder en samling gitaretyder som er tilrettelagt for gitarstudenter på konservatorienivå. Etydene skal gi innblikk i gitartekniske problemstillinger for både plekteranslag og fingerspill. Formålet er å skape en felles teknisk plattform for alle gitarister.
  • Pietro Deiro for two guitars, vol.1 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
  • Spices for flute & guitar 

   Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2006)
  • Early Silurian brachiopods (Rhynchonellata) from the Sælabonn Formation of the Ringerike district, Norway 

   Thomsen, Elsebeth; Jisuo, Jin; Harper, David A.T. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
  • Hva slags forståelse behøver en noteleser? 

   Blix, Hilde (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   I denne artikkelen drøftes spørsmål som: Hva slags forståelse behøver en noteleser, og i hvor stor grad bruker vi meningsaspektet som støtte til lesing av musikk?
  • Monument og minne. Mobilisering av fortid - argument for fremtid? 

   Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   In 1977 a monument in memory of the Finnish immigrants was erected in Vadsø, the capital town of the county of Finnmark. The unveiling ceremony of the monument was an exceptional event, where the Norwegian king Olav, the Swedish king Carl Gustav and the Finnish president Uhro Kekkonen attended. The purpose of the monument was to pay tribute to the Finnish immigrants and their contribution to the ...
  • Bosetning fra steinalder til jernalder på Eidet - Skålbunesprosjektet 2006-2007 

   Hole, Johan Terje; Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2007)
   Et større boplassområde ble funnet i forbindelse med Statens vegvesens ”Reguleringsplan Rv. 17 Tverlandshalvøya” i Bodø kommune, Nordland fylke. Funnene ligger midt i traseen for den nye riksvegen og utgravningene ble konsentrert om to hovedområder: Eidet og Flata. På begge plassene er det boreale gjenstandsfunn i harde bergarter. Det ble også funnet et par gjenstander i slipt skifer. Det ...
  • Fra vikingtid til brytningstid - En gårdsbosetning på Skålbunes 

   Olsen, Morten; Arntzen, Johan Eilertsen (Conference object; Konferansebidrag, 2007)
  • Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander 

   Erikstad, K.E.; Reiertsen, T.K.; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Systad, G.H. (Research report; Forskningsrapport, 2007-03)
   Hekkebestandene av lomvi (Uria aalge) langs norskekysten har hatt en sterk nedgang i løpet av de siste 45 årene. Den norske fastlandsbestanden utgjør i dag ikke mer enn ca 15 000 par, mens den til sammenligning ble beregnet til 120-160 000 par i begynnelsen av 1960-årene. Den største bestanden i norske områder finnes i dag på Bjørnøya hvor det hekker ca 100 000 par, men også her er bestanden ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, T (Research report; Forskningsrapport, 2007-04)
   This is the second annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2006, the programme was extended to the near full scale in the Lofoten-Barents Sea area, but it is aimed for implementation at the national level within few years. The report is divided into three sections. The first is an executive summary, the second presents five selected highlights from the studies in ...
  • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (Research report; Forskningsrapport, 2007-06)
   Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som sildemåse (Larus fuscus), svartbak (Larus marinus) og polarmåse (Larus hyperboreus) er det dokumentert høye nivåer av organokloriner (OC), som nedsetter immunforsvaret og gir økt forekomst av sykdom, noe som medfører både redusert hekkesuksess og overlevelse av voksne. Selv om det er dokumentert en rekke ...
  • Kvendrakten : om å kle seg kvensk. 

   Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
   Denne artikkelen har fokus på hvordan og hvorfor kvendrakten ble skapt. Hvordan skriver skapelsen av denne drakten seg inn i norsk folkedrakt- og bunadtradisjon? Klær har mange funksjoner, men i denne sammenhengen vil jeg se på det visuelle og identitetsskapende aspektet ved bekledning.
  • Kven culture and history in museum terms 

   Aarekol, Lena (Chapter; Bokkapittel, 2008)
   In this article I look more closely at how Kven culture and history gained their place in museums and what processes led to the foundation of these museums. In addition, I shall attempt to identify how Kven culture and history have been portrayed and which accounts of the Kven have been presented by these museums. In this context it is instructive to look more closely at why these museums may be ...