Show simple item record

dc.contributor.advisorBalteskard, Lise
dc.contributor.authorBentzen, Anne Gry
dc.date.accessioned2013-07-05T08:56:16Z
dc.date.available2013-07-05T08:56:16Z
dc.date.issued2013-06-13
dc.description.abstractAvhandlingen er basert på komplette nasjonale tall på behandlingsresultat fra pasienter som ble behandlet med kurativ radiokjemoterapi for anal cancer fra 2000-07. Langtidsoverlevere ble tilbudt deltagelse i en oppfølgingsstudie for kartlegging av uønskede seneffekter. Helserelatert livskvalitet (HRQOL), nevrotoksisitet og fekal inkontinens ble kartlagt ved bruk av spørreskjema og telefonintervju basert på overleverens selvopplevde helse, patient-reported outcome (PRO). Resultatene ble sammenlignet med alder- og kjønnsmatchede kontroller fra normalbefolkningen. Behandlingsresultatene er i samsvar med tilsvarende internasjonale studier. Overlevelsen er relativt god med en 5 års cancer-spesifikk overlevelse på 75 %. Residiv er imidlertid et problem, 24 % residiverte, hovedsakelig locoregionalt. Lokalavansert cancer og det å være mann økte risiko for residiv. Langtidsoverlevere etter radiokjemoterapi for anal cancer har betydelig nedsatt HRQOL. Sosial- og rollefunksjon samt global livskvalitet var signifikant mer nedsatt sammenlignet med normalbefolkningen. Symptomer som diaré, setesmerter, luft- og avføringslekkasje og problemer relatert til seksualfunksjon var også mer vanlig hos denne gruppen. Nevrotoksisitet var ikke rapportert som et fremtredende symptom selv om det var en tendens til mer tinnitus blant de som hadde fått cisplatin. Fekal inkontinens er et betydelig problem etter behandling for anal cancer. 42 % rapporterte avføringslekkasje av varierende grad og 64 % beskrev urge. Livsstils endring på bakgrunn av endetarmsfunksjon ble rapportert hos over halvparten. Det er generelt manglende systematisk evaluering av HRQOL og fekal inkontinens i langtidsoppfølging etter kurativ behandling for anal cancer. En økt bevissthet og en større innsats for denne pasientgruppen er nødvendig.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlingen er basert på komplette nasjonale tall på behandlingsresultat fra pasienter som ble behandlet for anal cancer fra 2000-07 og en oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere for kartlegging av uønskede seneffekter. Behandlingsresultatene er i samsvar med tilsvarende uselekterte studiepopulasjoner. Overlevelsen er relativt god, men nær 1/4 residiverer. Økt sykdomsstadium og mannlig kjønn gir økt risiko for residiv. Helserelatert livskvalitet, nevrotoksisitet og avføringslekkasje ble kartlagt hvor det ble benyttet spørreskjema og tlf. intervju basert på overleverens selvopplevde helse. Resultatene som ble sammenlignet med alder- og kjønns-matchede kontroller fra normalbefolkningen viste at analkreft overleverne hadde betydelig nedsatt sosial- og rollefunksjon, nedsatt global livskvalitet, mer diaré, setesmerter, luft- og avføringslekkasje og problemer relatert til seksualfunksjon. 42 % rapporterte avføringslekkasje av varierende grad og 64 % beskrev urge. Livsstils endring på bakgrunn av endetarmsfunksjon ble rapportert hos over halvparten. Nevrotoksisitet var ikke et fremtredende symptom selv om det var en tendens til mer øresus blant cisplatinbehandlede.en
dc.description.sponsorshipHelsenord forskningsmidleren
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Bentzen AG, Guren MG, Wanderås EH, Frykholm G, Tveit KM, Wilsgaard T, Dahl O and Balteskard L.: 'Chemoradiotherapy of anal carcinoma: Survival and recurrence in an unselected national cohort', International Journal of Radiation Oncology Biology Physics (2012), vol. 83(2):e173-80, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2011.12.062>http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2011.12.062</a> <br/>2. Bentzen AG, Balteskard L, Wanderås EH, Frykholm G, Wilsgaard T, Dahl O and Guren MG.: 'Impaired health-related quality of life after chemoradiotherapy for anal cancer: Late effects in a national cohort of 128 survivors', Acta Oncologica (2013), vol. 52(4):736-744, available at <a href=http://dx.doi.org/10.3109/0284186X.2013.770599>http://dx.doi.org/10.3109/0284186X.2013.770599</a> <br/>3. Bentzen AG, Guren MG, Vonen B, Wanderås EH, Frykholm G, Wilsgaard T, Dahl O and Balteskard L.: 'Faecal incontinence after chemoradiotherapy in anal cancer survivors: Long-term results of a national cohort' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5253
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4965
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.titleTreatment and outcome of anal cancer in Norwayen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record