Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Margrethe
dc.contributor.authorEliassen, Lotte Karen Lindstrøm
dc.date.accessioned2013-07-31T11:17:10Z
dc.date.available2013-07-31T11:17:10Z
dc.date.issued2013-05-13
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler sykepleieres erfaringer rundt utskriving av pasienter fra en kirurgisk avdeling i sykehus til videre kommunal omsorg. Utgangspunktet er en oppfatning om at utskrivingspraksis er i endring etter innføringen av Samhandlingsreformen. Hensikten er å få en forståelse av sykepleiernes oppgaver og ansvar, samt belyse hvordan endringer utspiller seg og erfares av sykepleiere i en kirurgisk avdeling Det er brukt en kvalitativ metode basert på intervju av fem sykepleiere, der analysen er gjennomført med en kvalitativ innholdsanalyse. I studien fremkommer det at informantene erfarer at utskrivingspraksis er i endring. De beskriver at de har og tar et stort ansvar i utskrivingspraksis, og har en sterk faglig autonomi i beslutningsprosessene. Studien viser at utskrivingspraksis er kompleks, og det er flere faktorer som virker inn på målet om sømløse pasientløp. Studien konkluderer med at det er behov for mer forskning på dette området. Det settes også spørsmålstegn ved om endringene som er innført med bakgrunn av samhandlingsformen har truffet riktig i praksis. Sykepleiernes kompetanse i utskrivingspraksis må verdsettes, og praksisfeltet må tilrettelegge for at utskrivingen effektueres slik at målet om sømløse pasientforløp har mulighet for å bli oppnådd.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5335
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5046
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.titleSykepleieren mer enn en koordinator - et kvalitativt studie på utskrivingspraksis fra sykehus til kommuneen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record