Recent additions

 • Miljøsertifisering av reiselivsbedriften - hvilken verdi har det for organisasjonen? 

  Sundstrøm, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-13)
  Miljømerking av reiselivsbedrifter er blitt mer og mer vanlig og anses som en viktig bidragsyter i det å gjøre reiselivsnæringa mer bærekraftig. Det er i Norge i dag flere ulike merkeordninger og på verdensbasis snakker man om at det finnes over hundre ulike miljømerker. Samtidig som praksisen med å jobbe fram miljøsertifiseringer i reiselivsbedrifter brer om seg, øker også diskusjonene rundt en ...
 • Hvilke muligheter og utfordringer finnes i samarbeidet mellom Visit Ål og medlemsbedriftene sine? 

  Østgaard, Mari Clementine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-15)
  Visit Ål sin medlemsmasse består av mange små, privateide reiselivsbedrifter. Bedriftene har begrensede ressurser, operere gjerne i ulike marked med ulike kundegrupper og ulike forventinger til hva Visit Ål skal levere av tjenester og oppgaver. Et samlet reiseliv vil ikke bare bidra med økt tyngde opp mot lokale myndigheter, men også bidra til en bedre kundeopplevelse i destinasjonen. Et samlet ...
 • Human dimensions of whale-watching - What it means to people to see whales in the wild? 

  Kalaja, Anna-Emilia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Globally, and, in Northern Norway, whale-watching is growing rapidly. In Norway, the growth can be partially explained by the increased number of whales near the coast. Furthermore, the popularity of nature and nature-based experiences has been reflected in increasing demand for such experiences by tourists coupled with an increasing emphasis being placed on the value of animals in the wild as opposed ...
 • An investigation of how specific social backgrounds shape the characteristics of young Chinese travel bloggers within the mobilities paradigm 

  Qing, Yan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  Using the mobilities paradigm, this thesis aims to try to explain the uniqueness of a certain group of young Chinese travel bloggers, who were also tourists. It considered that the characteristics of young Chinese travel bloggers, both in their motivations and behaviours, do not appear in the realm of tourism only. This thesis explores where their characteristics come from and how to interpret them ...
 • Global Sustainable Strategies in the Local Tourism Industry A study of how to implement sustainable tourism strategies 

  Størkersen, Torill Torsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  This master thesis in Tourism Studies is about gaining a further understanding of sustainable tourism and implementing sustainable strategies in tourism businesses for a common political region, such as Nordhordland, the first UNESCO MAB reserve in Norway. The region is used as a political district for delimiting the research. The study's primary purpose is to improve the understanding of sustainable ...
 • The paradigm shift from destination marketing and management to community governance A systemic approach to the destination as a service eco-system 

  Bjørkli, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Due to increased mobility, digitalisation and globalisation, the old value chains are disrupting and the boundaries between the roles in the markets are blurred; enterprises, customers and residents are both marketers and actors of tourism experiences, creating a context of service eco-systems, where value is co-created in networks that are directly and indirectly interacting with each other. These ...
 • Destination image formation. Case study of the Lena Pillars nature park 

  Kondakova, Tatiana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Tourism is an industry that entirely depends on the people making decision to choose specific destinations based on different motivations. This research is aimed at investigating the influences that can potentially create a negative effect on the destination image of Lena Pillars Nature Park. It will explore the stages of the destination image within first-time tourists throughout three interviews. ...
 • The Rise of the Asian Female Digital Nomad 

  Linao, Patricia Aida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  This feminist thesis contributes to our understanding of tourist experiences by exploring the constraints and empowerment of Asian women digital nomads. It investigates the complexity and the diversity of Asian women digital nomads and elucidates the issues of gender and race in the women’s quests for a nomadic lifestyle. The empirical data were drawn from mixed method techniques of semi-structured ...
 • Hva er årsakene til konflikter på arbeidsplasser og Hvordan har ledere og ansatte håndterte Covid-19 konflikter i Hotell Bransjen? 

  Baah, Eric (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Grunnen for dette oppgave har vært å finne ut Hva er årsakene til konflikter på arbeidsplasser og Hvordan har ledere og ansatte håndterte Covid-19 konflikter i Hotell Bransjen. Jeg har benyttet av kvalitativ metode.For å besvare forskningsspørsmålene har jeg gjennomført intervjuer med seks informantene som består av ansatte og ledere i hotell bransjen. Funnene fra forskningen viser til forsjellige ...
 • The role and place of wild northern berries in tourism in northern Norway 

  Korzh, Kateryna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Uncovering a vital value of wild berries in local food practices, I aim to understand their realities. The specific research question that focused my study is: how are berries entwisted in northern tourism and how does that reflect local food practices and their role and place in Troms and Finnmark? With very few exceptions, in and outside tourism wild berries are situated within gastronomy. ...
 • Turistevalueringer av Oslo-guider. En gjennomgang for å avdekke kompetansebehov 

  Espeland, Line Natten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  I denne oppgaven har jeg jobbet ut fra følgende problemstilling: å identifisere hvilke elementer ved en guidet tur i Oslo, inkludert egenskaper ved en Oslo-guide, en turist vektlegger og hvordan Oslo-guider kan bruke denne informasjonen til å øke sin egen kompetanse. Mitt teoretiske rammeverk for denne oppgaven er teori tilknyttet guiderollen og guidens funksjon. Samt teori som omtaler hvordan ...
 • Laughing through the unknown: Implementing humor into guiding work by international students in Alta, Norway 

  Zakharov, Maksim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  There can be different views and opinions about what it takes to be a newcomer when travelling for educational or work purposes. Some people can find it fairly uncomfortable when faced with new social norms, languages, rules, and regulations; while others are eager to embrace all challenges and immerse themselves into the new environment. Norway overall, and Alta city particularly, provide ...
 • Naturbaserte reiselivsbedrifter under Covid-19-pandemien. Hvilke elementer bidro til forsvarsevne? 

  Ottem, Lise; Møller, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-01)
  Reiselivet i hele verden har vært hardt rammet av Covid-19-pandemien. Denne oppgaven undersøker hvordan et lite utvalg naturbaserte reiselivsbedrifter har opplevd og håndtert covid-19-pandemien. Studien ser på hvilke påvirkninger som har hatt betydning for håndteringen. Studiens problemstilling er Hvordan har naturbaserte reiselivsbedrifter opplevd og håndtert Covid-19 pandemien? Studien ...
 • Tourism Higher Education in Armenia - Is there a need to internationalize the tourism higher education of Armenia? Documentary research 

  Matevosyan, Lusine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-31)
  Armenia is an historical country rich in cultural heritage. However, due to historical events, the tourism and education systems have faced various challenges, and the question of preserving and developing tourism has become primary. Accordingly, rapid changes in higher education and tourism have resulted in an overview of the concept of internationalization of tourism education in Armenia. The ...
 • Senscaping: Det sanselige reiselivet - Et sensorisk markedsføringsperspektiv på reiselivsaktørers tanker om bruken av sanser i eget vertskap og opplevelsesproduksjon 

  Nygaard-Petersen, Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-11)
  Sensorisk markedsføring er en gren av markedsføringsteorien som adresserer strategisk bruk av sansestimuli i merkevarebygging, herunder i design, markedsføring og produksjon av varer, tjenester og opplevelser. Sensorisk markedsføringsteori baserer seg på kunnskap om nevrofysiologi og ‘embodied cognition’ i forklaringen av menneskers forbruksvalg og -opplevelser. I denne masteroppgaven er sensorisk ...
 • Årsaker til uønsket turnover i hotell- og serveringsbransjen 

  Evensen, Tove Beate Hasselquist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-23)
  Reiselivsnæringen er sammensatt av mange ulike bransjer som har til hensikt å skape gode opplevelser for innenlandske og utenlandske gjester. Personalet spiller en stor rolle i leveringen av reiselivsprodukter, og næringen er derfor prisgitt ansatte med god kompetanse. Hotell- og serveringsbransjen har høy uønsket turnover blant de ansatte. Formålet med oppgaven er å få forståelse for og kartlegge ...
 • Merkevarebygging av bærekraftige matdestinasjoner - når mange bekker små gjør en stor å 

  Adolfsen, Ann-Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-21)
  Sammendrag Mange destinasjoner i Norge har blitt sertifisert som Bærekraftig reisemål. Denne oppgaven tar spesielt for seg hvordan serveringsbedrifter og småskala matprodusenter i Lyngenregionen er integrert i denne satsingen. Jeg har tatt utgangspunkt i guiden «Lokalmatguiden – Matprodusenter, catering og spisesteder i Lyngenfjord-regionen» (visit-lyngenfjord.com, 2021) og gjort undersøkelser ...
 • Destinasjonsledelse for ei bærekraftig framtid. Hvordan ivaretas bærekraftarbeidet på destinasjoner merket som "bærekraftig reisemål"? 

  Prøven, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-25)
  Reiselivsnæringen er en viktig bidragsyter til verdiskapning for lokalsamfunn. Bærekraftig reiselivsutvikling ligger i dag som et premiss for reiselivsaktiviteten og reiselivet skal være en del av løsningen for å nå klimamålene mot 2030. Gjennom merkeordningen «bærekraftig reisemål» har destinasjonsselskapene en viktig rolle for operasjonalisering av bærekraft på lokalt nivå. Formålet med oppgaven ...
 • Vertskapets rolle i opplevelsesrommet. Kan vertskapet gjøre en forskjell? 

  Lyrek, Trine K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-23)
  Vertskaps rollen er helt sentral i reiselivet. Det er vertskapet som ofte er ansiktet utad og representerer bedriften. Problemstillinga i denne masteroppgaven lyder: Hvilke faktorer kan være med på å sikre høyest mulig kundetilpasset vertskap for gjestene hoe en overnattingsbedrift? Hoved essensen av det jeg skriver om er vertskapsrollen, opplevelsesrommet og kundetilpassning. Jeg valgte å bruke ...
 • Promoting Norway in social media in China: Visit Norway’s co-created storytelling on Sina Weibo 

  Li, Mengyao (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Social media has changed how tourists obtain information about destinations. Utilizing social media provides both opportunities and challenges for the promotion of destinations. In this Master’s thesis, I explored how the Norwegian national destination management organisation (DMO), Visit Norway, promoted Norway as a tourist destination on one of the most popular Chinese social media platforms, Sina ...

View more