Recent additions

 • Naturbaserte reiselivsbedrifter under Covid-19-pandemien. Hvilke elementer bidro til forsvarsevne? 

  Ottem, Lise; Møller, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-01)
  Reiselivet i hele verden har vært hardt rammet av Covid-19-pandemien. Denne oppgaven undersøker hvordan et lite utvalg naturbaserte reiselivsbedrifter har opplevd og håndtert covid-19-pandemien. Studien ser på hvilke påvirkninger som har hatt betydning for håndteringen. Studiens problemstilling er Hvordan har naturbaserte reiselivsbedrifter opplevd og håndtert Covid-19 pandemien? Studien ...
 • Tourism Higher Education in Armenia - Is there a need to internationalize the tourism higher education of Armenia? Documentary research 

  Matevosyan, Lusine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-31)
  Armenia is an historical country rich in cultural heritage. However, due to historical events, the tourism and education systems have faced various challenges, and the question of preserving and developing tourism has become primary. Accordingly, rapid changes in higher education and tourism have resulted in an overview of the concept of internationalization of tourism education in Armenia. The ...
 • Senscaping: Det sanselige reiselivet - Et sensorisk markedsføringsperspektiv på reiselivsaktørers tanker om bruken av sanser i eget vertskap og opplevelsesproduksjon 

  Nygaard-Petersen, Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-11)
  Sensorisk markedsføring er en gren av markedsføringsteorien som adresserer strategisk bruk av sansestimuli i merkevarebygging, herunder i design, markedsføring og produksjon av varer, tjenester og opplevelser. Sensorisk markedsføringsteori baserer seg på kunnskap om nevrofysiologi og ‘embodied cognition’ i forklaringen av menneskers forbruksvalg og -opplevelser. I denne masteroppgaven er sensorisk ...
 • Årsaker til uønsket turnover i hotell- og serveringsbransjen 

  Evensen, Tove Beate Hasselquist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-23)
  Reiselivsnæringen er sammensatt av mange ulike bransjer som har til hensikt å skape gode opplevelser for innenlandske og utenlandske gjester. Personalet spiller en stor rolle i leveringen av reiselivsprodukter, og næringen er derfor prisgitt ansatte med god kompetanse. Hotell- og serveringsbransjen har høy uønsket turnover blant de ansatte. Formålet med oppgaven er å få forståelse for og kartlegge ...
 • Merkevarebygging av bærekraftige matdestinasjoner - når mange bekker små gjør en stor å 

  Adolfsen, Ann-Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-21)
  Sammendrag Mange destinasjoner i Norge har blitt sertifisert som Bærekraftig reisemål. Denne oppgaven tar spesielt for seg hvordan serveringsbedrifter og småskala matprodusenter i Lyngenregionen er integrert i denne satsingen. Jeg har tatt utgangspunkt i guiden «Lokalmatguiden – Matprodusenter, catering og spisesteder i Lyngenfjord-regionen» (visit-lyngenfjord.com, 2021) og gjort undersøkelser ...
 • Destinasjonsledelse for ei bærekraftig framtid. Hvordan ivaretas bærekraftarbeidet på destinasjoner merket som "bærekraftig reisemål"? 

  Prøven, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-25)
  Reiselivsnæringen er en viktig bidragsyter til verdiskapning for lokalsamfunn. Bærekraftig reiselivsutvikling ligger i dag som et premiss for reiselivsaktiviteten og reiselivet skal være en del av løsningen for å nå klimamålene mot 2030. Gjennom merkeordningen «bærekraftig reisemål» har destinasjonsselskapene en viktig rolle for operasjonalisering av bærekraft på lokalt nivå. Formålet med oppgaven ...
 • Vertskapets rolle i opplevelsesrommet. Kan vertskapet gjøre en forskjell? 

  Lyrek, Trine K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-23)
  Vertskaps rollen er helt sentral i reiselivet. Det er vertskapet som ofte er ansiktet utad og representerer bedriften. Problemstillinga i denne masteroppgaven lyder: Hvilke faktorer kan være med på å sikre høyest mulig kundetilpasset vertskap for gjestene hoe en overnattingsbedrift? Hoved essensen av det jeg skriver om er vertskapsrollen, opplevelsesrommet og kundetilpassning. Jeg valgte å bruke ...
 • Promoting Norway in social media in China: Visit Norway’s co-created storytelling on Sina Weibo 

  Li, Mengyao (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Social media has changed how tourists obtain information about destinations. Utilizing social media provides both opportunities and challenges for the promotion of destinations. In this Master’s thesis, I explored how the Norwegian national destination management organisation (DMO), Visit Norway, promoted Norway as a tourist destination on one of the most popular Chinese social media platforms, Sina ...
 • Performing Disney: Exploring guests' narratives of Disney theme parks 

  McCormick, Mary Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  This thesis focuses on performances in relation to Disney theme parks. The project asks: How do guests narrate their Disney theme park performances? This question is examined by conducting semi-structured interviews with people who had been to a Disney theme park within the last three years. The findings were analyzed looking at ways guests performed in relation to fellow performers, and the setting. ...
 • Crossing the Finnmark plateau is an Extraordinary Experience: Important elements that need to be in place for skiers to immerse in the experience 

  Laurhammer, Caroline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Since the 1960s, there has been an increased focus in tourism research related to the study of the phenomenon of tourism experiences. Understanding this phenomenon is of great value to the tourism industry, since it might help tourism providers offer memorable tourism experiences, create positive word of mouth, and generate potential return visitors. To that end, this Master’s thesis reports on a ...
 • Destinasjonsselskapenes rolle i samisk reiseliv - Hvordan forløser vi potensialet i samisk reiseliv på dens egne premisser? 

  Schlecht, Antje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  Utgangspunktet for dette prosjektet er spørsmål om hvordan man forløser potensialet i samisk reiseliv på dens egne premisser. Med bakgrunn i reisemålsutviklingsprosjektene Guovdageaidnu/Kautokeino og Kárášjohka-Porsáŋgu/Karasjok-Porsanger, samt planlagte utviklingsprosjekt i Deatnu/Tana og Unjárga/Nesseby, ser jeg på hvordan Sápmi Næringshage (SNH, etab. 2016) kan bidra til å sikre langsiktige ...
 • Bærekraftig utvikling av reiselivet i Moskenes kommune 

  Kolinsky, Milan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-25)
  Denne oppgaven diskuterer forståelse og arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i Moskenes kommune i Lofoten fra perspektivet av sentrale reiselivsinteressenter i kommunen. Det lille lokalsamfunnet med sine ca. 1000 faste innbyggere er i høy grad påvirket av den betydelige veksten i turisttrafikken som har utviklet seg i løpet av de siste 10 årene, noe som førte til større behov for bærekraftige ...
 • Searching for Motivation. An exploration of why tourists travel to Alta, guided by NordNorsk Reiseliv’s Travel Styles. 

  Langhelle, Ingrid Birknes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  This thesis explores the topic of motivation and what motivates tourists to travel. The specific focus is on Alta, why people travel there and what motivates them to pick different travel experiences within the destination. NordNorsk Reiseliv’s Travel Styles have been used as a framework for this investigation and this thesis also explores the usefulness of this kind of categorisation of tourist. ...
 • Tourism development in mining community 

  Kozhin, Semen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  The aim of this research project is to study the development of tourism in the mining community. As a case of study, the city of Kirovsk (Murmansk region, Russia) was chosen. Kirovsk have for the last 90 year been considered a monotown, much dependent upon mining as an economic practice. Presently tourism is being introduced and Kirovsk have been successful in relation to tourism investments. With ...
 • From ‘gaze’ to engage: Exploring Digital Technology Usage in North Norwegian Museum Narratives in relation to Tourism Experiences and Imaginaries 

  Udaya, Eman (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Museums are important heritage sites, cultural institutions, and tourist attractions. They hold a special authoritative status in providing legitimacy and authentic representation of art, artefacts, history, people, and cultures. The entry of digital technology in the museum space has brought forward numerous possibilities and complexities. Through this study, I will explore the use of digital ...
 • Tourist Motivations & Terrestrial Space Tourism 

  Le Dily, Clément (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  This thesis aims to explain the interactions between tourist motivations and their impact on general motivation for terrestrial space tourism. This study comes in as terrestrial Space tourism destinations have been forgotten by academics over the last decade, while still representing potent and successfull tourism destinations.
 • Welcoming tourism with trepidation: Exploring local understandings of tourism in Rosendal 

  Lillebø, Helene Olderkjær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Tourism can play a significant role for places and people, and can contribute to change how places are experienced. This thesis explores how tourism is understood to shape and change the village of Rosendal by looking at how the past, present and future presence of tourism is experienced and understood from a local perspective. Qualitative interviews with inhabitants and tourism businesses in Rosendal ...
 • Doing the Right Thing in Tourism: a Finnmark Case Study 

  McKee, Mark (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-19)
  This thesis considers how conflicting ideas of the acceptable and unacceptable in tourism are conceptualised by tourism actors. A flexibly designed, meaning-based case study of a small-scale tourism business in a peripheral area of Finnmark is developed in successive stages. Theoretical consideration is given to tourism’s present meaning(s) relative to past understandings, and how tourism worlds can ...
 • Anime in Tourism: An Analysis of Norwegian Anime Enthusiasts’ Motivation for Conducting Anime-Induced Travels to Japan 

  Steine, Isabella M T (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Anime is a part of Japan’s biggest growing markets outside of Japan (JNTO, n.d. a; AJA, 2018). What attracts overseas consumers to watch anime ranges from everything to having coherent and interesting storylines, Japanese culture elements (Thelle, 2009; Yegulalp, 2018) to unique styles and drawings (JNTO, 2011; Yegulalp, 2018). Anime can also be connected to tourism and is more specifically referred ...
 • The Art of Performing Sound in Sámi Tourism: Decolonising Sápmi by Sounding Care in Verdde Tourism 

  Kvalsvik, Ellen-Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Waitt and Duffy (2010) emphasised the loss of information in tourism research by arguing that a new understanding of knowledge, social power and interconnection between actors and tourism can be uncovered by focusing our attention on the ear and the world of sound. This thesis focuses on the importance of sound and soundscape in Sámi tourism. Inspired by abductive procedures (Alvesson & Sköldberg, ...

View more