Show simple item record

dc.contributor.advisorHanssen, Tove Aminda
dc.contributor.authorNicolaisen, Marianne Charoline
dc.date.accessioned2013-08-19T08:18:06Z
dc.date.available2013-08-19T08:18:06Z
dc.date.issued2012-05-14
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er hvordan det har gått på lang sikt med pasienter som er radikalbehandlet for prostatakreft. Behandlinger som har til hensikt å kurere kreften kan føre til flere sykdomsplager og redusert livskvalitet. Ca halvparten av de som opereres gjennomgår bestråling etter operasjonen. Disse vil kunne få flere problemer enn om de bare gjennomgår en av behandlingene. Sykdomsplager etter behandlingen har i flere studier vist seg å vedvare i flere år, i noen tilfeller blir plagene forsterket med tiden. Sykepleiere og uroterapeuter har en viktig rolle i helsetilbudet til menn som gjennomgår radikal behandling for prostatakreft. Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke sykdomsplager pasientene opplever på lang sikt. I tillegg ønsket en å undersøke i hvilken grad pasientene var fornøyde med informasjon og oppfølging. Målet var å få økt kunnskap om hvilke helseplager de har, og om en eventuelt kunne identifisere områder der det er udekkede behov for oppfølging og informasjon. Studien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse av 143 menn som gjennomgikk radikal bestråling og/eller radikal prostatektomi i løpet av 2008. Den viser at pasientene rapporterer god livskvalitet på flere områder, men at behandlingene påvirker livskvalitet relatert til seksualfunksjon i høy grad. De angir også dårligere generell og fysisk helse og samlet opplevelse av livskvalitet sammenlignet med normalbefolkning. De som hadde fått bestråling hadde mindre urininkontinens, men samlet sett var vannlatingsfunksjonen rapportert tilsvarende de som hadde fått kirurgi og postoperativ bestråling. Pasientene som hadde fått kirurgi var mer tilfredse med informasjonen enn de som hadde fått bestråling og de som hadde fått postoperativ bestråling. Resultatene fra studien indikerer at det synes å være behov for et strukturert tilbud for informasjon og oppfølging for alle menn som gjennomgår radikal behandling for prostatakreft.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5357
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5060
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.titleLivskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreften
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record