Show simple item record

dc.contributor.advisorRåheim, Målfrid
dc.contributor.authorJohansen, Jahn Gustav
dc.date.accessioned2013-09-05T07:11:47Z
dc.date.available2013-09-05T07:11:47Z
dc.date.issued2013-05-14
dc.description.abstract6 psykomotoriske fysioterapeuter med bred og variert klinisk bakgrunn, hovedsakelig fra feltet psykiatri, deltok i et fokusgruppeintervju i hensikt av å besvare problemstillingen i denne studien. Deltakerne beskrev omstilling som begrep og fenomen i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi som sentralt, komplekst og multifasettert, og i stor grad på en sammenfallende måte sett opp mot PMF-litteratur av grunnleggerne og etterfølgere av denne behandlingstradisjonen. Likevel ble begrepet utvidet, sett i lys av praksis i psykiatri. Deltakerne gav dessuten ofte bidrag som knyttet omstilling til psykoterapeutiske begreper. Utviklede temaer fra datamaterialet ble diskutert opp mot tradisjonell PMF-litteratur, kropsfenomenologi og intersubjektivitet forstått i et kroppsfenomenologisk lys. Basert på diskusjonen, vil jeg hevde at det sentrale og multifasetterte begrepet og fenomenet omstilling med fordel kan forstås på en utvidet måte ved å bygge bro mellom teoretiske perspektiver som kan komplementere hverandre.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5374
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5077
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3901en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.subjectOmstillingsevneno
dc.subjectOmstillingno
dc.subjectNorsk psykomotorisk fysioterapino
dc.subjectbegrepsforståelseno
dc.subjectkomplementerende teoretiske perspektiverno
dc.subjectkroppsfenomenologino
dc.subjectutviklingspsykologino
dc.subjectpsykoterapino
dc.subjectfokusgruppeintervjuno
dc.titleOmstilling som et profesjonsspesifikt begrep og fenomen i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi: Hvilke betydninger tillegger praktiserende psykomotoriske fysioterapeuter begrepet og fenomenet omstilling, slik de beskriver det?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)