Show simple item record

dc.contributor.advisorØien, Aud Marie
dc.contributor.authorGabrielsen, Jane
dc.date.accessioned2013-09-05T07:20:11Z
dc.date.available2013-09-05T07:20:11Z
dc.date.issued2013-05-14
dc.description.abstractEn kvalitativ studie som undersøker hvordan kontakt med egen kropp har endret seg for pasienter i psykomotorisk fysioterapi, og hvilken betydning eventuelle endringer har hatt. Tre pasienter er inkludert i studien, individuelle dybdeintervjuer er benyttet som datainnsamlingsmetode. Dataene er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering som analyseverktøy. Analysen viser at informantene opplever endrede kroppslige opplevelser, endrede måter å forstå og skape mening i sine plager og vansker, og nye muligheter for mestring av plager og vanskelige situasjoner i dagliglivet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5375
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5076
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3901en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleKontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi - kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestringen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record