Show simple item record

dc.contributor.advisorKristoffersen, Roar
dc.contributor.advisorBjørn, Pål Arne
dc.contributor.authorDalen, Christian
dc.date.accessioned2013-09-11T10:53:20Z
dc.date.available2013-09-11T10:53:20Z
dc.date.issued2011-05
dc.description.abstractParasittsamfunnene hos sjøørret (Salmo trutta) fisket i sjø i Hardanger og Steigen ble undersøkt vinter, sommer og høst med hensyn på om det var ulikheter mellom parasittsamfunnene, og endringer i samfunnene mellom de ulike årstidene. Totalt ble det registrert 14 parasittarter og parasittgrupper, der ni var marine og fem var fra ferskvann. De marine parasittsamfunnene var svært like hos sjøørret i Hardanger og Steigen, både med hensyn på artssammensetning, og prevalens og gjennomsnittlig intensitet av de ulike artene. Lepeophtheirus salmonis, Cryptocotyle lingua, Eubothrium sp. og Hemiurus spp. hadde høyest prevalens i begge områder. Echinorhynchus gadi var den eneste marine arten som hadde klart ulik forekomst ved at den var relativt vanlig i Steigen, men svært sjelden i Hardanger. Artssammensetningen i de marine parasittsamfunnene var for øvrig dominert av generalister i begge områder. Artssammensetningen i parasittsamfunnene fra ferskvann var også dominert av generalister, der Diplostomum spp. ble registrert hyppigst i begge områder med prevalens rundt 20 %. Av registrerte arter av ferskvannsparasitter ble samtlige registrert hos sjøørret i Hardanger, mens kun tre ble registrert i Steigen. Det er imidlertid usikkert om dette skyldes tilfeldigheter, nord-sør gradient eller landskapsøkologi. Prevalens og abundans av både parasittarter fra ferskvann og marine parasittarter endret seg mellom vinter, sommer og høst. Årsakene til dette var sannsynligvis ulike nærings- og habitatvalg kombinert med ulik tid tilbrakt i sjøen hos sjøørretene som ble fisket i de ulike årstidene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5385
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5092
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3955en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskehelse: 923en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923en
dc.titleParasittsamfunn hos sjøørret (Salmo trutta L.) i Hardanger og Steigenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record