Show simple item record

dc.contributor.advisorGisle, Jon
dc.contributor.authorJohansen, Andreas Alexander
dc.date.accessioned2013-12-04T08:19:01Z
dc.date.available2013-12-04T08:19:01Z
dc.date.issued2013-05-02
dc.description.abstractAvhandlingens tema er samspillet mellom Høyesterett og Arbeidsretten. Oppgaven består ikke av én, men derimot av flere problemstillinger som dette samspillet reiser. De nevnte domstoler har som utgangspunkt adskilt domsmyndighet, der hver domstol er øverste instans innenfor sitt prosessystem. Helt adskilt er domstolenes domsmyndighet likevel ikke. Da domstolenes anliggender av ulike grunner "overlapper" hverandre, oppstår det blant annet spørsmål om hvilket prosessystem som skal behandle tvisten (oppgavens del II), hvorledes domstolene benytter hverandres avtale- og lovtolkninger som rettskilde- og tolkningsfaktor (oppgavens del III), og til sist avgjørelsens rettskraft overfor det andre prosessystemet (oppgavens del IV). Disse tre spørsmålene utgjør oppgavens hoveddeler, der del III er oppgavens mest omfattende. Oppgavens punkt 8 kan tjene som eksempel på oppgavens problemstillinger. Problemstillingen i punkt 8 er om Arbeidsretten kan behandle saken dersom saksøkers krav bygger på lovtekst som også er inkorporert i tariffavtalen. Oppgaven er en miks av kollektiv arbeidsrett, juridisk metode og sivilprosess.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5567
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5264
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en
dc.titleForholdet mellom Høyesterett og Arbeidsrettenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record