Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugnes, Hege Sagstuen
dc.contributor.advisorBremnes, Roy
dc.contributor.authorSolhaug, Øivind Singsaas
dc.contributor.authorStenberg, Johannes
dc.date.accessioned2014-01-06T08:40:11Z
dc.date.available2014-01-06T08:40:11Z
dc.date.issued2011-09-15
dc.description.abstractTestikkelkreft er den absolutt vanligste kreftformen hos unge menn i alderen 15 til 40 år. Samtidig som insidensen har økt, har helbredelsesraten steget slik at langt færre dør av sykdommen. Siden 1985 har Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Tromsø utført diagnostikk og behandling av pasienter med testikkelkreft, og siden 1991 har all behandling av pasienter med testikkelkreft i Helseregion Nord foregått ved Kreftavdelingen UNN. Målet med denne studien var å kvalitetssikre behandlingsresultatene for pasienter med seminomatøs testikkelkreft. Vi har analysert antall pasienter med residiv og beregnet total og sykdomsspesifikk overlevelse samt median tid til disse hendelsene. Vi har sammenlignet pasientenes behandling før og etter innføringen av det Svensk-Norske testikkelkreftprosjektets (Swenoteca) sine protokoller for seminomatøs testikkelkreft. Data er innhentet ved journalgjennomgang av alle pasienter diagnostisert med seminom ved Kreftavdelingen UNN Tromsø i perioden 1986-2007. Totalt 195 pasienter ble inkludert. Ikke-Swenoteca gruppen bestod av 88 pasienter, av disse fikk 94,5 % stråleterapi. Andelen behandlet med stråleterapi falt fra 94,5 % til 28 % i Swenotecagruppen. Dette medførte at andelen pasienter i klinisk stadium I som ble fulgt tett med hyppige kontroller som eneste behandling etter orkiektomi økte fra 1 til 68 %. Dette var som forventet etter de nye retningslinjer fra Swenoteca. Vi har en median oppfølgingstid på 10,5 år, hvor ingen er fulgt kortere enn 2 år. Residiv rammet kun seks pasienter og kreftspesifikk overlevelse var 99,5%, som er fullt på høyde med det som forventes og som produseres ved større sentra takket være dette binasjonale Swenotecasamarbeidet rundt forskning og behandlingsretningslinjer vedrørende seminomatøs testikkelkreft.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5692
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5391
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.titleResultater ved behandling av seminomatøs testikkelkreft ved Kreftavdelingen, UNN, Tromsøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)