Show simple item record

dc.contributor.advisorKnutsen, Gunnar
dc.contributor.authorHolm, Stine
dc.date.accessioned2014-01-09T12:40:44Z
dc.date.available2014-01-09T12:40:44Z
dc.date.issued2013-05-25
dc.description.abstractOppgaven er en blanding av et litteraturstudie og en kohortestudie. I litteraturstudien har jeg sett på hva fremre korsbånd og artrose er, og hvilke risikofaktorer som kan bidra/progrediere utvikling av artrose hos korsbåndsopererte. I kohortestudien har jeg og veilederen sett på forekomsten av artrose hos korsbåndsopererte- 10-20 år etter ACL rekonstruksjon. Ved hjelp av røntgen og klinisk undersøkelse vurderte vi tidligere korsbåndsopererte og grad av artroseforandringer. Vi så også på hvorvidt funnene samsvarte med pasientenes plager og funksjon. Til tross for at resultatene i vår kohortestudie ikke kunne vise til en signifikant sammenheng mellom ACL skade og artrose, kunne vi iallefall vise til en mulig sammenheng. Totalt åtte av ni hadde ulike grader av artroseforandringer i studien. Flere høyt validerte studier har vist til en signifikant sammenheng, men den er vist å være mye lavere enn tidligere antatt. Det er også vist en signifikant sammenheng mellom artroseforandringer, pasientenes symptomer og funksjonsnivå. Utelatte risikofatorer kan likevel være med på å forklare deler av denne sammenhengen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5720
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5420
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectACLen
dc.subjectartroseen
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.titleFremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artroseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record